Information om udbud

Titel:
Støtte til det forberedende arbejde vedrørende miljøvenligt design og tiltag til...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/06/2016
Frist for modtagelse af bud:
19/08/2016
Status:
Lukket
Information
ENER/C3/2016-537-02.
Støtte til det forberedende arbejde vedrørende miljøvenligt design og tiltag til energimærkning herunder mærkning af dæk og programmet for Energy Star-mærkning.
I artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF står der, at »Kommissionen sikrer, at den ved udførelsen af sine aktiviteter har en afbalanceret deltagelse af medlemsstaternes repræsentanter og alle relevante parter, der er berørt af den pågældende produktgruppe, såsom industrien, herunder SMV’er og håndværksvirksomheder, faglige organisationer, handlende, detailhandlere, importører, miljøorganisationer og forbrugerorganisationer«.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
25/06/2016 00:00
19/08/2016 16:00
30/08/2016 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Forbruger-ngo'er: interessenternes repræsentation
Formålet med kontrakten er at sikre, for en treårig periode fra ikrafttrædelsen af kontrakten, at de europæiske forbrugerorganisationers synspunkter er godt repræsenterede i den forberedende proces, der skal føre til gennemførelsesforanstaltninger og deres fornyede undersøgelser i henhold til direktivet om miljøvenligt design og energimærkning, herunder vurdering af frivillige aftaler, i såvel undersøgelsesfasen som i høringsforummet for miljøvenligt design og eventuelt derefter. Dette skal også omfatte forberedelses- og gennemgangsprocesser vedrørende beslægtede politiske værktøjer, især forordningen om mærkning af dæk og Energy Star-programmet. Endelig er formålet med kontrakten ligeledes at sikre, at forbruger-ngo'er, eftersom de er tættest på forbrugere og borgere, giver tilstrækkelige og skræddersyede oplysninger til disse målgrupper om EU's specifikke politiske foranstaltninger vedrørende produkters energieffektivitet og deres indvirkninger og fordele.
Parti 2
Miljø-ngo'er: interessenternes repræsentation
Formålet med kontrakten er at sikre, for en treårig periode fra ikrafttrædelsen af kontrakten, at miljø-ngo'ers synspunkter er godt repræsenterede i den forberedende proces, der skal føre til gennemførelsesforanstaltninger og deres fornyede undersøgelser i henhold til direktivet om miljøvenligt design og energimærkning, herunder vurdering af frivillige aftaler, i såvel undersøgelsesfasen som i høringsforummet for miljøvenligt design og eventuelt derefter. Dette skal også omfatte forberedelses- og gennemgangsprocesser vedrørende beslægtede politiske værktøjer, især forordningen om mærkning af dæk og Energy Star-programmet. Endelig er formålet med kontrakten ligeledes at sikre, at miljø-ngo'er, eftersom de er tættest på forbrugere og borgere, giver tilstrækkelige og skræddersyede oplysninger til disse målgrupper om EU's specifikke politiske foranstaltninger vedrørende produkters energieffektivitet og deres indvirkninger og fordele.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 121-214277
Udbudsbekendtgørelse
25/06/2016 00:00