Information om udbud

Titel:
Levering af statistiske tjenesteydelser inden for miljøstatistik: vedligeholdels...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG EUROSTAT
Dato for offentliggørelse på Ted:
30/06/2016
Frist for modtagelse af bud:
29/08/2016
Status:
Lukket
Information
ESTAT/E/2016/020.
Levering af statistiske tjenesteydelser inden for miljøstatistik: vedligeholdelse af miljødatacentre for naturressourcer og affald.
Levering af tjenesteydelser til støtte af miljøstatistik inden for affaldsstatistik og af statistik vedrørende naturressourcer/ressourceeffektivitet. Statistiktjenesterne inden for rammerne af dette udbud er inddelt i de følgende partier: parti 1: støtte til drift af Eurostats miljødatacenter for affald parti 2: støtte til drift af Eurostats indikatorer over ressourceeffektivitet og datacenter for naturressourcer.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
30/06/2016 00:00
29/08/2016 16:30
12/09/2016 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
støtte til drift af Eurostats miljødatacenter for affald
Formålet er at forsyne Kommissionen med de fornødne statistiske tjenesteydelser inden for affaldsstatistik.
Parti 2
Støtte til drift af Eurostats indikatorer over ressourceeffektivitet og datacenter for naturressourcer
Det overordnede formål med dette parti er at forsyne Kommissionen med de fornødne statistiske tjenesteydelser inden for ressourceeffektivitet, cirkulær økonomi og naturressourcer.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 124-221563
Udbudsbekendtgørelse
30/06/2016 00:00