Information om udbud

Titel:
Omfattende gennemgang, inklusive kapacitetsopbygning, af medlemsstaternes emissi...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
02/07/2016
Frist for modtagelse af bud:
26/08/2016
Status:
Lukket
Information
ENV.C.3/SER/2016/0033.
Omfattende gennemgang, inklusive kapacitetsopbygning, af medlemsstaternes emissionsopgørelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende...
Kontrahenten skal foretage en omfattende undersøgelse af medlemsstaternes emissionsopgørelser suppleret med oplysende opgørelsesrapporter, der fremsendes i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer, på basis af revisionsretningslinjer, der skal udarbejdes af kontrahenten. Den omfattende gennemgang af opgørelserne skal bidrage til at sikre nøjagtige, pålidelige og efterprøvede emissionsopgørelser, navnlig for årene 2005 og 2015. Kontrakten skal også bidrage til at styrke medlemsstaternes kapacitet med hensyn til at forbedre rapporteringen af deres nationale emissionsopgørelser til de næste rapporteringsrunder. Gennemgangen skal tage højde for retningslinjerne for emissionsopgørelser, der er fastsat i henhold til konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande og i henhold til gennemgangen af EU's opgørelser over drivhusgasemissioner.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
02/07/2016 00:00
26/08/2016 16:00
07/09/2016 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 126-224623
Udbudsbekendtgørelse
02/07/2016 00:00