Information om udbud

Titel:
Støtte til evalueringen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Dato for offentliggørelse på Ted:
12/08/2016
Frist for modtagelse af bud:
21/09/2016
Status:
Lukket
Information
546/PP/GRO/IMA/16/1133/9318.
Støtte til evalueringen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 (detergentforordningen).
Støtte til den efterfølgende evaluering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 (detergentforordningen): Forordningen er ikke blevet fuldstændigt evalueret, siden den trådte i kraft i oktober 2005. En efterfølgende evaluering anses for væsentlig i sammenhæng med Kommissionens Refitprogram (navnlig kvalitetskontrol af kemikalielovgivningen (undtagen REACH)) og bedre reguleringsstrategi. Formålet med evalueringen er at vurdere, i hvilket omfang dens mål er nået med hensyn til effektivitet, nyttevirkning, relevans, sammenhæng og EU-merværdi. Evalueringen kan bidrage til forbedring af forordningens gennemførelse eller kan indgå i en konsekvensanalyse til en eventuel ændring eller omarbejdning af detergentforordningen.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
12/08/2016 00:00
21/09/2016 16:00
23/09/2016 11:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 155-280014
Udbudsbekendtgørelse
12/08/2016 00:00