Information om udbud

Titel:
Tjenesteydelser i forbindelse med udbydelse af kapacitet til planlægning, gennem...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for European Civil Protection and Humanitarian Aid Opera...
Dato for offentliggørelse på Ted:
26/07/2016
Frist for modtagelse af bud:
25/08/2016
Status:
Lukket
Information
ECHO/A2/SER/2016/13.
Tjenesteydelser i forbindelse med udbydelse af kapacitet til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningskurser i samarbejde med OCHA, WHO, WPF og IOM (4 partier).
Formålet med kontrakten er at planlægge, tilrettelægge og støtte undervisningskurser for personale, der beskæftiger sig med internationalt katastrofeberedskab og er udpeget af de medlemsstater, der deltager i ordningen. Det overordnede mål med kontrakten er at bygge på synergier blandt forskellige aktører inden for civilbeskyttelse i deltagerlandene med henblik på fortsat at sikre mangfoldigheden og rigdommen i undervisningsprogrammet for civilbeskyttelse.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
26/07/2016 00:00
25/08/2016 23:59
01/09/2016 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Undervisning af koordineringsgruppen for medicinske beredskabshold sammen med Verdenssundhedsorganisationen (WHO)
Kontrahenten skal planlægge, tilrettelægge og støtte i alt 2 undervisningsforløb for koordineringsgruppen for medicinske beredskabshold, 1 kursus i 2017 og 1 kursus i 2019. Hvert kursus skal have en kapacitet på 24 deltagere og skal vare 5 hele kursusdage (eksklusive rejsetid). WHO udarbejder det overordnede kursuskoncept, læseplaner, kursusplaner og læringsskabeloner for kurserne. Kontrahenten har ikke noget ansvar på dette punkt. Konsortiet skal sikre tæt samarbejde, således at WHO er i stand til at færdiggøre planlægningen rettidigt.
Parti 2
De Forenede Nationers katastrofevurderings- og koordineringskursus (UNDAC) og UNDAC-holdlederkursus sammen med De Forenede Nationers kontor for koordinering af humanitære anliggender (OCHA)
Kontrahenten skal planlægge, tilrettelægge og støtte i alt 2 UNDAC-kurser, 1 UNDAC-indføringskursus i 2016 og 1 UNDAC-holdlederkursus i 2018. UNDAC-indføringskurset skal have en kapacitet på 32 deltagere og skal vare 11,5 kursusdage (eksklusive rejsetid). UNDAC-holdlederkurset skal have en kapacitet på 24 deltagere og skal vare 6 kursusdage (eksklusive rejsetid). OCHA udarbejder det overordnede kursuskoncept, læseplaner, kursusplaner og læringsskabeloner for kurserne. Kontrahenten har ikke noget ansvar på dette punkt. Konsortiet skal sikre tæt samarbejde, således at OCHA er i stand til at færdiggøre planlægningen rettidigt.
Parti 3
Kursus i lejrkoordinering og lejrledelse sammen med Den Internationale Organisation for Migration (IOM) og miljø- og beredskabskurser sammen med OCHA
Kontrahenten skal planlægge, tilrettelægge og støtte i alt 2 kurser i lejrkoordinering og lejrledelse, 1 i 2018 og 1 i 2020 samt 4 miljø- og beredskabskurser i 2017, 2018, 2019 og 2020. Hvert af dem skal have en kapacitet på 24 deltagere og skal vare 5 hele kursusdage (eksklusive rejsetid). De ansvarlige enheder (IOM eller OCHA) udarbejder det overordnede kursuskoncept, læseplaner, kursusplaner og læringsskabeloner for kurserne. Kontrahenten har ikke noget ansvar på dette punkt. Konsortiet skal sikre et tæt samarbejde, således at én af ovennævnte enheder er i stand til at færdiggøre planlægningen rettidigt.
Parti 4
Kurser for logistiske indsatshold sammen med Verdensfødevareprogrammet (WFP)
Kontrahenten skal planlægge, tilrettelægge og støtte i alt 2 kurser for logistiske indsatshold, 1 i 2017 og 1 i 2019. Hvert af dem skal have en kapacitet på 24 deltagere og skal vare 6 hele kursusdage (eksklusive rejsetid). WFP udarbejder det overordnede kursuskoncept, læseplaner, kursusplaner og læringsskabeloner for kurserne. Kontrahenten har ikke noget ansvar på dette punkt. Konsortiet skal sikre et tæt samarbejde, så WFP er i stand til at færdiggøre planlægningen.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 142-256231
Udbudsbekendtgørelse
26/07/2016 00:00