Information om udbud

Titel:
Levering af internetbaserede testværktøjer til e-sundheds-tjenester og bistand t...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Dato for offentliggørelse på Ted:
08/09/2016
Frist for modtagelse af bud:
05/10/2016
Status:
Lukket
Information
SANTE/2016/A4/022.
Levering af internetbaserede testværktøjer til e-sundheds-tjenester og bistand til tilrettelæggelse af testarrangementer i Europa-Kommissionens faciliteter.
De overordnede mål med dette udbud er at indgå en kontrakt om vedligeholdelse af interoperabilitetstests i et testværktøj (testværktøjet Gazelle), patientresumér og e-receptdokumenter i et dokumenthåndteringsværktøj (værktøjet Art-Decor) inden for rammerne af den digitale serviceinfrastruktur for e-sundhed. Gazelle og Art-Decor er åben kilde-værktøjer og bruges som reference i udbudsmaterialet til dette udbud. Tilbudsgiveren kan foreslå andre værktøjer, hvis de opfylder kravene. Modellen for indkøbet af begge værktøjer er software som en service, og indkøbet skal inkludere hardware- og softwareomkostninger og opdateringer af nødvendig software til nye versioner i løbet af kontraktperioden. Kontrahenten skal også yde bistand i forbindelse med tilrettelæggelse af testforløb i Europa-Kommissionens faciliteter for de medlemsstater, der deltager i den digitale infrastruktur for e-sundhed, og skal tilbyde ad hoc-konsulentbistand/undervisning vedrørende testning af interoperabiliteten.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
08/09/2016 00:00
05/10/2016 17:00
12/10/2016 15:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 173-310499 Udbudsbekendtgørelse 08/09/2016 00:00