Information om udbud

Titel:
Teknisk rådgivning og bistand i byggesager og projektgennemførelse.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Dato for offentliggørelse på Ted:
01/09/2016
Frist for modtagelse af bud:
10/10/2016
Status:
Lukket
Information
SANTE/2016/F6/031.
Teknisk rådgivning og bistand i byggesager og projektgennemførelse.
Europa-Kommissionen varetager forvaltningen af den bygning, den bebor i Irland, i overensstemmelse med dens forpligtelser som lejer, hvilket betyder, at istandsættelses- og renoveringsarbejder vil blive aktuelle i fremtiden. Det er på den baggrund, at kontrahenten, på Kommissionens anmodning, skal yde bistand og teknisk rådgivning til Kommissionen samt helt eller delvist bistå Kommissionen i udførelsen af projekter, herunder bl.a. forundersøgelser, planlægning, projektering, teknisk bistand i forbindelse med udarbejdelse af udbuddet, overvågning og inspektion af arbejdernes udførelse samt bistand under den foreløbige og definitive accept af arbejderne. Bygningen er på 10 100 m2, der omfatter kontorer, arkiver, it-lokaler, mødelokaler med tolkebokse, vuggestue og centralt køkken.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Pris
Tidslinje
01/09/2016 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
10/10/2016 16:00
12/10/2016 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2016/S 168-301765 Udbudsbekendtgørelse 01/09/2016 00:00