Information om udbud

Titel:
Økonomisk og juridisk analyse af de faktorer, der fører til få offentliggørelser...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dato for offentliggørelse på Ted:
24/08/2016
Frist for modtagelse af bud:
27/09/2016
Status:
Lukket
Information
553/PP/GRO/IMA/16/9031.
Økonomisk og juridisk analyse af de faktorer, der fører til få offentliggørelser af offentlige indkøbsmuligheder i Tyskland.
Tyskland er det land med det færreste antal offentliggjorte udbudsbekendtgørelser i TED i henhold til EU's lovgivning om offentlige indkøb (2014 data: 1,1 % af BNP (inklusive forsyningsvirksomheder) eller 5,4 % af de offentlige udgifter til arbejder, varer og tjenesteydelser (eksklusive forsyningsvirksomheder) sammenlignet med hhv. 4 % eller 22 % for medianniveauet i EU-28). Da medianværdien af kontrakter i Tyskland var tæt på medianværdien i alle EU-lande, viser det, sammen med den lave samlede værdi, at det samlede antal kontrakter offentliggjort i Tyskland i henhold til EU-lovgivningen om indkøb (alle indkøb over tærsklen) var forholdsvis lavt. Dette kan være til hinder for effektiv udnyttelse af offentlige midler og påvirke tyske og europæiske virksomheder i form af mistede forretningsmuligheder. Det overordnede formål med undersøgelsen er, på grundlag af en grundig økonomisk og juridisk analyse, at identificere årsagerne til de få offentliggørelser i Tyskland. For yderligere oplysninger om opgaver, der skal udføres, henvises der til udbudsmaterialet.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
24/08/2016 00:00
27/09/2016 16:00
28/09/2016 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 162-292002 Udbudsbekendtgørelse 24/08/2016 00:00