Information om udbud

Titel:
Undervisning i innovations- og virksomhedsledelse: udvikling af kapaciteter i de...
Ordregivende myndighed:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dato for offentliggørelse på Ted:
03/09/2016
Frist for modtagelse af bud:
03/10/2016
Status:
Lukket
Information
EASME/H2020/INNO/2016/020.
Undervisning i innovations- og virksomhedsledelse: udvikling af kapaciteter i det europæiske erhvervsnet og støtte til innovationspartnere i SMV'er.
Udbuddet vedrører undervisning i innovationsledelse og industriel innovation/virksomhedsledelse. Målet er at forbedre viden og færdigheder inden for innovationsledelse i 2 forskellige målgrupper: — erhvervsstøtteorganisationer, der er partnere i det europæiske erhvervsnet — en gruppe erfarne forskere, som midlertidigt arbejder i SMV'er i sammenhæng med pilotforsøget vedrørende den europæiske SMV-innovationspartner. I sidste ende skal undervisningen bidrage til en bedre adgang til færdigheder inden for innovationsledelse i og konsulentbistand til SMV'er og derved sætte dem i stand til at styre innovationsprocesser mere effektivt og med større økonomisk effekt. Dette udbud er inddelt i 2 partier: — parti 1: yderligere udvikling af det europæiske erhvervsnets kapacitet til konsulentbistand inden for innovationsledelse — parti 2: grundlæggende undervisning i innovationsledelse i industrien i sammenhæng med pilotforsøget vedrørende den europæiske SMV-innovationspartner.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
03/09/2016 00:00
28/09/2016 23:59
Finder ikke anvendelse
03/10/2016 23:59
10/10/2016 14:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Yderligere udvikling af det europæiske erhvervsnets kapacitet til konsulentbistand inden for innovationsledelse Sigtet med parti 1 i dette udbud er at forbedre kvaliteten af de støttetjenester til innovationsledelse i SMV'er, der leveres af det europæiske erhvervsnet. Til det formål kræves et undervisningsmiljø, der kan opbygge og udvide kompetencerne hos rådgiverne i innovationsledelse, der arbejder inden for det europæiske erhvervsnet og skal tilvejebringe: — generel indledende undervisning i »innovationsledelse« for personale, som ikke kender denne form for konsulentbistand — specialiseret undervisning/kapacitetsopbygning med hensyn til innovationsledelsessystemernes forskellige dele og processer i SMV'er. Denne kontrakt forventes udmøntet i, at så mange som muligt af innovationseksperterne i det europæiske erhvervsnet, som leverer tjenesteydelser »til styrkelse af SMV'ernes innovationsledelseskapaciteter«, modtager undervisning i og øger deres viden om konsulentbistand til innovationsledelse. Disse nyligt erhvervede færdigheder skal straks udbredes i erhvervsnettets udførelse af støtte til innovationsledelse. De vil også medvirke til at øge af SMV'ernes adgang til kvalificeret konsulentbistand til innovationsledelse i hele EU.
Parti 2 Grundlæggende undervisning i innovationsledelse i industrien i sammenhæng med pilotforsøget vedrørende den europæiske SMV-innovationspartner. Det forventes, at hver innovationspartner vil få ca. 12 arbejdsdages undervisning, inklusive onlineundervisning. Deltagelse i undervisningsprogrammet er obligatorisk for alle innovationspartnere, der indgår i pilotprojektet INNOSUP-2-2016. Det anslås, at op til 90 innovationspartnere og op til 90 tilsynsførende vil kunne udtages til at modtage undervisning. Som et resultat af undervisningen vil innovationspartnere, som sandsynligvis er indehavere af en ph.d. i tekniske fag, erhverve yderligere en specifik kvalifikation, så de kan fungere som »innovationsledere i branchen og, navnlig, i de små og mellemstore virksomheder, der støttes af de tildelte tilskud under INNOSUP-02-2016 (innovationspartner — pilotforsøg). Undervisningsprogrammet bør også støtte opfølgning og opskalering af idéerne til forskningsprojekter/-produkter via specifikke undervisningsforløb om europæiske finansieringsordninger med en varighed på 1 til 2 arbejdsdage. Uddannelsen kunne også, ud over støtte til prospektering af op til 90 innovative forretningsidéer udvalgt inden for innovationspartnerprogrammet for SMV'er, give mulighed for læring og udvikling.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2016/S 170-305421 Udbudsbekendtgørelse 03/09/2016 00:00