Information om udbud

Titel:
Medieovervågning og -analyse for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forsknin...
Ordregivende myndighed:
European Research Council Executive Agency (ERCEA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
24/09/2016
Frist for modtagelse af bud:
28/10/2016
Status:
Lukket
Information
ERCEA/A2/PO/2016/12.
Medieovervågning og -analyse for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd.
Denne rammekontrakt om tjenesteydelser vil tilvejebringe ERCEA overvågning og analyse af samt statistikker for traditionelle og sociale medier i alle EU-medlemsstater såvel som i visse tredjelande. Disse tjenesteydelser vil give ERCEA løbende feedback om institutionens strategi. De vil endvidere sætte ERCEA i stand til rettidigt at reagere på artikler i medierne og om nødvendigt offentliggøre udtalelser eller reagere via dens sociale mediekanaler. Tjenesteydelserne, der ønskes via denne rammetjenesteydelseskontrakt, består af: — overvågning af dækningen af ERCEA i forskellige medier (trykte, audiovisuelle, på nettet og sociale medier) i EU og i tredjelande — udførelse af analyser og statistikker på grundlag af de oplysninger, der indsamles via medieovervågningen.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
24/09/2016 00:00
28/10/2016 23:59
07/11/2016 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 185-331365
Udbudsbekendtgørelse
24/09/2016 00:00