Information om udbud

Please note that the new deadline for submission is 26.09.2016. Please note that Annex I - Tender specifications and Annex 8 - Detailed tasks and product specifications have been updated.
Titel:
Copernicus arealovervågningstjenester: produktion af datasæt i meget høj opløsni...
Ordregivende myndighed:
European Environment Agency (EEA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
10/08/2016
Frist for modtagelse af bud:
26/09/2016
Status:
Lukket
Information
EEA/IDM/R0/16/007.
Copernicus arealovervågningstjenester: produktion af datasæt i meget høj opløsning om arealdække/arealanvendelse - referenceår 2012 (geografisk udbredelse) og 2018 (ny), inklusive ændringslag 2012–2018.
Formålet med dette udbud er etablering af en eller flere rammekontrakt(er) med en eller flere økonomisk(e) operatør(er), der skal levere datasæt i meget høj opløsning om arealdække/arealanvendelse, inklusive ændringslag og andre hjælpedatasæt på følgende områder og inddelt i følgende partier: parti 1: byatlas parti 2: vandløbsnære zoner parti 3: Natura 2000.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
10/08/2016 00:00
26/09/2016 16:00
03/10/2016 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Byatlas
Byatlasset skal supplere de statistiske data fra vurderingen af virkninger for bymiljøet med en geospatial komponent. Den skal gennemføre produktionen af datasæt i meget høj opløsning om arealdække/arealanvendelse over funktionelle byområder, især fortsættelsen af kortlægningen af byatlasset fra 2012 (geografisk udvidelse til EEA39) og lag med gadetræer. Den vil også omfatte kortlægning af ændringer mellem 2012 og 2018 og et nyt element (bygningshøjder for hovedstæder i EU28 og EFTA-landene). Desuden sigter rammekontrakten, som dette udbud af parti 1 udmøntes i, mod ydelse af rådgivning med relation til fremstillingen af datalaget specificeret ovenfor.
Parti 2
Vandløbsnære zoner
For at muliggøre en systematisk vurdering af ferskvandsøkosystemer og flodnære levesteder kræves geografisk information om de vandløbsnære zoners fordeling, arealdække og arealanvendelse samt karakteristika. Dette parti gennemfører produktionen af arealdække/arealanvendelse i meget høj opløsning om en vandløbsnær stødpudezone af flodsegmenter på Strahler-niveau 2 (til at supplere det allerede udførte arbejde i forbindelse med Strahler-niveau 3 til 8). Desuden sigter rammekontrakten, som dette udbud af parti 2 udmøntes i, mod ydelse af rådgivning med relation til fremstillingen af datalaget specificeret ovenfor.
Parti 3
Natura 2000
Natura 2000 er et netværk af centrale yngle- og hvileområder for sjældne og truede arter og nogle sjældne habitattyper, der selv er beskyttede. Nogle habitattyper vides at have været udsat for betydelig tilbagegang i hele EU. Dette parti skal gennemføre fortsættelsen af kortlægningen af arealanvendelse/arealdække på Natura 2000-lokaliteter (geografisk udbredelse) til et udvalg af Natura 2000-lokaliteter vedrørende delvist naturlige levesteder og græsarealer, der er rige på arter, for 2006 og 2012 (i det omfang, de er anvendelige, er der satellitdata i høj opløsning tilgængelige for de 2 år). Desuden sigter rammekontrakten, som dette udbud af parti 3 udmøntes i, mod ydelse af rådgivning med relation til fremstillingen af datalaget specificeret ovenfor.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 180-322087
Berigtigelse
17/09/2016 00:00
2016/S 153-276538
Udbudsbekendtgørelse
10/08/2016 00:00