Information om udbud

Titel:
Planlægning og køb af reklameplads til Europa-Parlamentet.
Ordregivende myndighed:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dato for offentliggørelse på Ted:
13/08/2016
Frist for modtagelse af bud:
12/10/2016
Status:
Lukket
Information
COMM/DG/AWD/2016/196.
Planlægning og køb af reklameplads til Europa-Parlamentet.
Formålet med dette udbud vedrører planlægning og salg af reklameplads på sociale medieplatforme, i trykte og audiovisuelle medier og på udendørs plakattavler.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
13/08/2016 00:00
12/10/2016 23:59
26/10/2016 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Digitale kampagner
Europa-Parlamentet er aktiv på en halv snes sociale medieplatforme, herunder: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Flickr, YouTube, Snapchat, Storify, Spotify, Reddit, Pinterest. Europa-Parlamentet kan få brug for at reklamere på: — 1 eller flere af de ovenfor nævnte platforme — onlinemedier, nyhedsportaler, specialiserede websteder osv. — sociale medieplatforme på nationalt plan (f.eks. Draugiem i Letland) — digitale medier, platforme og websteder, der er ukendte, mens dette udbudsmateriale skrives. Europa-Parlamentet ønsker disse behov opfyldt på nogle eller alle officielle EU-sprog og for nogle eller alle EU-medlemsstater. Kontrakten omfatter potentielt de 7 følgende typer af aktiviteter: 1. medieplanlægning 2. mediekøb 3. produktion/tilpasning af reklamer 4. forvaltning og selvbetjening af medieplads 5. overvågning 6. evaluering 7. strategisk/avanceret planlægning.
Parti 2
Integrerede kampagner
Inden for rammerne af kommunikationskampagner og andre kommunikationsprojekter benytter Europa-Parlamentet forskellige annonceringskanaler til fremme af dets aktiviteter: trykte medier (trykte medier i dagblade, uge- og månedsaviser, tidsskrifter, fagpresse, faglige kataloger mv.) audiovisuelle medier (f.eks. tv, radio mv.) digitale sociale medier/digitale reklamer film (korte reklamevideoer, -dias mv.) udendørs (plakattavler/skærme, jernbanestationer, lufthavne, den offentlige transport, andre udendørs medier, Europa-Parlamentets egne bygninger i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg samt Europa-Parlamentets informationskontorer i medlemsstaterne (konkrete tekniske detaljer leveres efter anmodning). Afhængigt af behovene annoncerer Europa-Parlamentet i nogle eller alle EU-medlemsstater og på nogle eller alle officielle EU-sprog. Kontrakten bør potentielt dække følgende 7 forskellige typer af aktiviteter: 1. medieplanlægning 2. mediekøb 3. produktion/tilpasning af reklamer 4. forvaltning af medieplads 5. overvågning 6. evaluering 7. strategisk/avanceret planlægning.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 156-281957
Udbudsbekendtgørelse
13/08/2016 00:00