Information om udbud

Titel:
Vedligeholdelse under fuld garanti, tilkald og reparationer til installationer t...
Ordregivende myndighed:
Council of the European Union
Dato for offentliggørelse på Ted:
07/09/2016
Frist for modtagelse af bud:
10/10/2016
Status:
Lukket
Information
UCA 028/16
Vedligeholdelse under fuld garanti, tilkald og reparationer til installationer til facaderengøring i Justus Lipsius-Bygningen (parti 1), Lex-Bygningen (parti 2) og udvalgenes bygninger (EØSU og Regionsudvalget) (parti 3).
Etablering af 1 eller flere rammekontrakter, der skal løbe i 4 år + 1 periode på 1 år, vedrørende fuld garanti og forebyggende og udbedrende vedligeholdelse samt arbejder (honorarbaserede med registrering af timer) vedrørende facaderengøringssystemer ved 2 af Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Unions bygninger (herefter benævnt GSR) og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets bygninger i Bruxelles (herefter benævnt udvalgene). — parti 1: GSR's Justus Lipsius-Bygning — rue de la Loi 175, 1040 Brussels, BELGIEN — parti 2: GSR's Lex-Bygning — rue de la Loi 145, 1040 Brussels, BELGIEN — parti 3: udvalgenes bygninger (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget) — beliggende i Bruxelles.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
07/09/2016 00:00
10/10/2016 23:59
14/10/2016 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
GSR's Justus Lipsius-Bygning
Etablering af en rammekontrakt, der skal løbe i 4 år + 1 periode på 1 år, vedrørende fuld garanti og forebyggende og udbedrende vedligeholdelse samt arbejder (honorarbaserede med registrering af timer) vedrørende facaderengøringssystemer ved Justus Lipsius-Bygningen — rue de la Loi 175, 1040 Brussels, BELGIEN.
Parti 2
Lex-Bygningen
Etablering af en rammekontrakt, der skal løbe i 4 år + 1 periode på 1 år, vedrørende fuld garanti og forebyggende og udbedrende vedligeholdelse samt arbejder (honorarbaserede med registrering af timer) vedrørende facaderengøringssystemer ved Lex-Bygningen — rue de la Loi 145, 1040 Brussels, BELGIEN.
Parti 3
udvalgenes bygninger (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget)
Etablering af en rammekontrakt, der skal løbe i 4 år + 1 periode på 1 år, vedrørende fuld garanti og forebyggende og udbedrende vedligeholdelse samt arbejder (honorarbaserede med registrering af timer) vedrørende facaderengøringssystemer ved udvalgenes bygninger (Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget) — beliggende i Bruxelles.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 172-308664
Udbudsbekendtgørelse
07/09/2016 00:00