Information om udbud

Titel:
Levering af kvalitativ forskningsundersøgelse vedrørende indgriben på organisato...
Ordregivende myndighed:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Dato for offentliggørelse på Ted:
01/10/2016
Frist for modtagelse af bud:
02/11/2016
Status:
Lukket
Information
130417/4130.
Levering af kvalitativ forskningsundersøgelse vedrørende indgriben på organisatorisk niveau for at nedsætte de negative virkninger af omstruktureringen for medarbejdere i store virksomheder i EU.
Arbejdet, som skal udføres inden for rammerne af denne kontrakt, vil være en del af et bredere forskningsprojekt og de vigtigste resultater skal indgå i den tematiske del af den årlige rapport for 2017 fra den europæiske overvågningscenter for omstrukturering (»European Restructuring Monitor — ERM«), som er udarbejdet af Eurofound. Det overordnede formål med denne kontrakt er tresidet: 1) at levere en bedre forståelse for gennemførelsen af indsatser på organisatorisk niveau, som er indført i virksomheder for at udligne de negative virkninger af omstruktureringen på den resterende arbejdsstyrke 2) at bistå fagfolk i gennemførelsen af effektive organisatoriske indsatser under omstruktureringen 3) at øge bevidstheden blandt beslutningstagerne om vigtigheden af organisatoriske indsatser for at investere i den resterende menneskelige kapital til brug for en sundere omstrukturering samt at informere om udvikling af politikker på området.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
01/10/2016 00:00
02/11/2016 17:00
09/11/2016 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 190-339984
Udbudsbekendtgørelse
01/10/2016 00:00