Information om udbud

Titel:
Afgifter for bæredygtig transportinfrastruktur og internalisering af eksterne tr...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dato for offentliggørelse på Ted:
09/11/2016
Frist for modtagelse af bud:
06/01/2017
Status:
Lukket
Information
№ 2016/S 204-367930
Afgifter for bæredygtig transportinfrastruktur og internalisering af eksterne transportomkostninger.
Udarbejdelse af en undersøgelse, der skal vurdere, i hvilket omfang principperne om »brugeren betaler« og »forureneren betaler« gennemføres i EU-medlemsstaterne og i andre udviklede økonomier. Dette vil også omfatte en statusopgørelse af medlemsstaternes fremskridt mod målet for komplet internalisering af eksterne transportomkostninger. Undersøgelsen skal støtte indsamling, beregning, præsentation og analyse af data om forskellige aspekter af investeringer i transportinfrastruktur, vedligeholdelse, infrastrukturafgifter, eksterne transportomkostninger og foranstaltninger til internalisering af eksterne omkostninger. Baseret på datagrundlaget skal undersøgelsen give et overblik over og en sammenlignende analyse af indtægter og udgifter relateret til transportinfrastruktur, og omfanget af samt potentialet for yderligere internalisering af eksterne transportomkostninger.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
09/11/2016 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
06/01/2017 23:59
16/01/2017 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2016/S 216-392775 Udbudsbekendtgørelse 09/11/2016 00:00