Information om udbud

Titel:
Jordbaserede observationer til brug ved validering af Copernicus' globale landpr...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
16/11/2016
Frist for modtagelse af bud:
16/12/2016
Status:
Lukket
Information
JRC/IPR/2016/D.6/5019/OC
Jordbaserede observationer til brug ved validering af Copernicus' globale landprodukter.
Copernicus' europæiske jordovervågningsprogram (tidligere kendt som GMES, global overvågning af miljø og sikkerhed) er trådt ind i en driftsfase efter vedtagelsen af GMES-programmet for de første operationelle aktiviteter 2011-2013. Den globale landkomponent, der desuden kort er defineret som »globalt land« eller med akronymet GL, er øremærket som en komponent under tjenesten for landovervågning, som udgør en af de 2 tjenester, der skal implementeres driftsmæssigt i den ovennævnte forordning. Formålet med denne kontrakt er at etablere og gennemføre den systematiske indsamling og distribution af jordbaseret observation til brug ved valideringen af jordobserverede landprodukter, der er genereret inden for rammerne af den globale landkomponent. Kontraktens aktiviteter er opdelt i et enkelt parti.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
16/11/2016 00:00
16/12/2016 23:59
22/12/2016 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2016/S 221-402417
Udbudsbekendtgørelse
16/11/2016 00:00