Information om udbud

New version of Annex 1 Tender Specifications uploaded on 17.02.2017 as announced under Question/Answer No 1. The changes with respect to the original are marked in bold and concern only section 4.3. Award criteria.
Titel:
Foreløbig evaluering af gennemførelsen af delen om direkte forvaltning i Europa-...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Dato for offentliggørelse på Ted:
04/01/2017
Frist for modtagelse af bud:
08/03/2017
Status:
Lukket
Information
MARE/2016/05.
Foreløbig evaluering af gennemførelsen af delen om direkte forvaltning i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 (forordning om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) (artikel 15 og 125)).
Formålet med denne uafhængige evalueringsundersøgelse er at bidrage til en foreløbig evaluering af af gennemførelsen af delen om direkte forvaltning i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15.5.2014 om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 (EHFF). Gennem dette opfyldes behovet for en midtvejsrevision, som er angivet i artikel 15 og 125 i den nævnte forordning. Evalueringens resultater, konklusioner og anbefalinger vil bidrage til gennemførelsen af EHFF's efterfølgende udgifter i forbindelse med den direkte forvaltning og eventuelt en justering af den vejledende fordeling af midler, der er fastsat i bilag III i EHFF-forordningen. Derudover vil denne evaluering også bidrage til »ex ante«-konsekvensanalysen af den »nye EHFF« for programperioden efter 2020 (planlagt for 2017).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
04/01/2017 00:00
08/03/2017 23:59
16/03/2017 15:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2017/S 002-001570 Udbudsbekendtgørelse 04/01/2017 00:00