Information om udbud

Titel:
Tiårig og toårig ansvarsforsikring og kontrahentansvarsforsikring.
Ordregivende myndighed:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
03/01/2017
Frist for modtagelse af bud:
17/02/2017
Status:
Lukket
Information
06C60/2016/M046.
Tiårig og toårig ansvarsforsikring og kontrahentansvarsforsikring.
Europa-Parlamentet agter at: indgå en direkte kontrakt om supplerende tiårig og toårig ansvarsforsikringsdækning, der skal dække projektleder og dennes repræsentant, vedrørende bygningerne Wilfried Martens og Huset for Europæisk Historie i Bruxelles. Ønsket er at forsikre optimal overdragelse af arbejder og brug under sikre forhold — parti 1 indgå en rammekontrakt om supplerende tiårig og toårig ansvarsforsikringsdækning, der skal dække projektleder og dennes repræsentant, vedrørende bygningen Training Centre (tidligere Montoyer 63) og bygningerne på »square de Meeûs« i Bruxelles. Ønsket er at forsikre optimal overdragelse af arbejder og brug under sikre forhold — parti 2 indgå en direkte kontrakt om forsikring til dækning af kontrahentansvar i forbindelse med ombygnings- og moderniseringsprojektet for Vaclav Havel-Bygningen i Strasbourg. Ønsket er at forsikre optimal overdragelse af arbejder og brug under sikre forhold — parti 3.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
03/01/2017 00:00
17/02/2017 23:59
21/02/2017 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Tiårig og toårig ansvarsforsikring i Bruxelles — bygningerne Wilfried Martens og Huset for Europæisk Historie
Formålet med denne kontrakt er, i overensstemmelse med artikel 1792 og 2270 i belgisk retsplejelov, at forsikre arkitekter, kontrahenter og andre personer, der arbejder sammen med projektlederen eller dennes repræsentant via en kontrakt om indkøb af tjenesteydelser. Den skal dække deres tiårige ansvar for store arbejder og deres toårige ansvar for mindre arbejder (partier med tilsyn) i forbindelse med alle anliggender, der ikke er dækket af den tiårige kontrahentansvarsforsikring, som kontrahenterne har tegnet. Alle kontrakter underskrevet af kontrahenterne kan, efter anmodning, stilles til rådighed under besøget på stedet. Denne kontrakt vil specifikt forsikre de underkontrahenter til byggefirmaer, der er omtalt ovenfor, hvad angår skade af samme art som den, der udløser ansvaret fastsat i ovennævnte artikler i borgerlig lovbog (Belgien).
Parti 2
Supplerende tiårig og toårig ansvarsforsikringsdækning i Bruxelles — bygningerne på »square de Meeûs« og bygningen Training Centre (tidligere Montoyer 63)
Formålet med denne kontrakt er, i overensstemmelse med artikel 1792 og 2270 i belgisk retsplejelov, at forsikre arkitekter, kontrahenter og andre personer, der arbejder sammen med projektlederen eller dennes repræsentant via en kontrakt om indkøb af tjenesteydelser. Den skal dække deres tiårige ansvar for store arbejder og deres toårige ansvar for mindre arbejder (partier med tilsyn) i forbindelse med alle anliggender, der ikke er dækket af den tiårige kontrahentansvarsforsikring, som kontrahenterne har tegnet. Alle kontrakter underskrevet af kontrahenterne kan, efter anmodning, stilles til rådighed under besøget på stedet. Denne kontrakt vil specifikt forsikre de underkontrahenter til byggefirmaer, der er omtalt ovenfor, hvad angår skade af samme art som den, der udløser ansvaret fastsat i ovennævnte artikler i borgerlig lovbog (Belgien).
Parti 3
Dækning af kontrahentansvar i forbindelse med ombygnings- og moderniseringsprojektet for Vaclav Havel-Bygningen i Strasbourg
Formålet med denne kontrakt er, uden at gøre ansvar gældende, at dække betaling for alle arbejder, der vedrører reparation af skade, både hvad angår årsag og virkning, også i tilfælde af fejl i undergrunden, af samme art som dem, der dækkes af kontrahentens ansvar, i medfør af artikel 1792-1 i borgerlig lovbog (Frankrig), fabrikanter og lignende parter såvel som den tekniske inspektør, på vilkårene i artikel 1792 i borgerlig lovbog (Frankrig), dvs. skade, der vil: — bringe soliditeten af konstruktionernes bestanddele i fare i byggefasen — påvirke 1 af de omtalte konstruktioners enkeltdele eller 1 del af bygningsudstyret, så dette gør dem uegnede til deres bestemmelse — påvirke soliditeten af 1 af delene i bygningsudstyr, der er en uadskillelig del af bæreevne, fundament, bygningsskelet, lukkede eller skjulte konstruktioner, i overensstemmelse med artikel 1792-2 i borgerlig lovbog (Frankrig). Arbejderne vedrørende reparation af skade omfatter også: — omkostningerne, der vedrører påkrævet nedbrydning, rydning, bortskaffelse eller demontering, understøttelse, udskiftning eller fornyet samling, inklusive fjernelse og retablering af jord og planter — kontrahentansvarsforsikringens omkostninger til reparationsarbejder udført efter skade, der er forsikrede, hvis selve arbejderne er dækket af en obligatorisk kontrahentansvarsforsikring.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 001-000050
Udbudsbekendtgørelse
03/01/2017 00:00