Information om udbud

Titel:
Levering af effektive skattesatser og beslægtede støttetjenester.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Taxation and Customs Union (TAXUD)
Dato for offentliggørelse på Ted:
03/06/2017
Frist for modtagelse af bud:
17/07/2017
Status:
Lukket
Information
TAXUD/2017/AO-02.
Levering af effektive skattesatser og beslægtede støttetjenester.
Udbuddet omfatter 2 typer tjenesteydelser: parti 1: adgang til en database, herunder en årlig rapport, og en kalkulator af sammenlignelige fremadskuende indikatorer med relation til effektive niveauer for selskabsbeskatning ved brug af en modeltilgang baseret på Devereux-Griffith-metodologien for tidsrummet 2005-2020 parti 2: levering efter anmodning af tjenesteydelser vedrørende udførelse af økonomiske ad hoc-analyser for så vidt angår udviklingen af effektive skattebyrder over tid og indvirkningen af specifikke selskabsskattereformer i EU ved hjælp af yderligere en model.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
03/06/2017 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
17/07/2017 16:00
24/07/2017 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Adgang til en database samt en årlig rapport og en beregning af sammenlignelige fremadskuende indikatorer med relation til effektive niveauer for selskabsbeskatning På grundlag af en modeltilgang baseret på Devereux-Griffith-metodologien for tidsrummet 2005-2020 søges der ekstern ekspertise til disse tjenester med henblik på at sikre datakvalitet, dækning, tilgængelighed, hurtig reaktion, nøjagtighed, løbende overvågning, standardiserede formater og sammenlignelighed.
Parti 2 Levering af tjenesteydelser efter anmodning vedrørende udførelse af økonomiske ad hoc-analyser Der søges ekstern ekspertise til at udføre en række økonomiske ad hoc-analyser vedrørende specifikke emner om selskabsskat, der fastlægges af Kommissionen. Emnerne, der skal undersøges, vedrører analyse af skattemæssige aspekter angående udviklingen af effektive skattebyrder over tid og indvirkningen af specifikke selskabsskattereformer i EU inden for rammerne af Kommissionens arbejdsprogram og vigtige udviklinger inden for selskabsskat på nationalt, europæisk og internationalt plan.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2017/S 106-211420 Udbudsbekendtgørelse 03/06/2017 00:00