Information om udbud

Titel:
Sikkert informationssystem om sociale anliggender - udvikling af informationssys...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dato for offentliggørelse på Ted:
22/02/2017
Frist for modtagelse af bud:
05/04/2017
Status:
Lukket
Information
VT/2016/073.
Sikkert informationssystem om sociale anliggender - udvikling af informationssystem og støttetjenester for sociale anliggender og inklusion.
Udvikling af informationssystem og støttetjenester for beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion. Formålet med dette udbud er indkøb af eksterne it-tjenester til udvikling og støttetjenester i forbindelse med beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion. Tjenesterne omfatter bl.a. tilpasning og/eller integrering af eksisterende systemer og produkter og involverer aktiviteter, som er beskrevet for hvert parti. Parti 1 vedrører udviklingen, gennemførelsen og vedligeholdelsen af informationssystemer. Parti 2 vedrører supporttjenesteydelser til informationssystemer, herunder testning, brugersupport og rådgivning. Det kan vedrøre samtlige typer informationssystemer for den ordregivende myndighed for alle områder vedrørende beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
22/02/2017 00:00
30/03/2017 16:00
31/03/2017 00:00
05/04/2017 16:00
18/04/2017 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Udvikling af informationssystem (internt og eksternt) Tjenesteydelsen skal udføres af kontrahentens personale enten i den ordregivende myndigheds lokaler eller uden for den ordregivende myndigheds lokaler på grundlag af ordrer til fast pris eller angivet tid og midler eller anslået tid og anslåede midler eller tid og midler. Formålet med tjenesteydelsen er udvikling, implementering og vedligeholdelse af informationssystemer. Det kan vedrøre samtlige typer informationssystemer for den ordregivende myndighed for alle områder vedrørende beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion. Typiske eksempler er: — databehandlings- og informationsforvaltningsapplikationer — opstilling af datamodeller — styring af arbejdsprocedurer samt virksomhedsledelse — »business intelligence«-applikationer — datavarehus. Det vedrører også udvikling af nedarvede applikationer og åben kilde-software.
Parti 2 Støttetjenester til informationssystem (internt og eksternt) Tjenesteydelsen skal udføres af kontrahentens personale enten i den ordregivende myndigheds lokaler eller uden for den ordregivende myndigheds lokaler på grundlag af ordrer til fast pris eller angivet tid og midler eller anslået tid og anslåede midler eller tid og midler. Det vedrører supporttjenesteydelser til informationssystemer, herunder testning, brugersupport og rådgivning. Det kan vedrøre samtlige typer informationssystemer og alle områder med relation til den ordregivende myndighed for GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion samt andre af Det Europæiske Fællesskabs finansieringsprogrammer. Det omfatter følgende aktiviteter: — kvalitetskontrol og revision af informationssystemer — sikkerhedsmæssig kontrol af informationssystemer — analyse af krav i forbindelse med informationssystemer — undersøgelser med specifik relation til informationssystemer — virksomhedsarkitektur — brugerassistance — administration (ekskl. teknisk systemforvaltning og tilpassede dataindlæsningstjenester eller ikke-it-mæssige driftstjenester) — koordinering.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2017/S 037-066332 Udbudsbekendtgørelse 22/02/2017 00:00