Information om udbud

Titel:
Indkøb og vedligeholdelse af NGS-platform til DNA-sekvensering.
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/03/2017
Frist for modtagelse af bud:
28/04/2017
Status:
Lukket
Information
JRC/IPR/2017/F.4/0016/OC.
Indkøb og vedligeholdelse af NGS-platform til DNA-sekvensering.
Afdelingen for bekæmpelse og afsløring af svig ved direktoratet for sundhed, forbrugere og referencematerialer iværksætter et udbud vedrørende anskaffelse og vedligeholdelse af en platform for næstegenerations sekvensering, der skal anvendes ved genomikrelaterede aktiviteter for afdelinger beliggende i Ispra. Nuværende og fremtidige aktiviteter i de videnskabelige afdelinger omfatter anvendelsen af NGS til identifikation af fiskearter/-grupper i ukendte prøver (arbejdspakken DNA-FISK), sporing af (foruddefinerede) genommålgrupper (GMO) og sekvensering af uautoriserede GM-tiltag.
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
25/03/2017 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
28/04/2017 23:59
05/05/2017 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2017/S 060-111274 Udbudsbekendtgørelse 25/03/2017 00:00