Information om udbud

Titel:
Bistand til revisionsudvalget under den administrative kommission for koordineri...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Dato for offentliggørelse på Ted:
07/03/2017
Frist for modtagelse af bud:
21/04/2017
Status:
Lukket
Information
VT/2017/001.
Bistand til revisionsudvalget under den administrative kommission for koordinering af de sociale sikringsordninger.
Formålet med kontrakten er sikring af tjenesteydelser vedrørende teknisk bistand til revisionsudvalget med henblik på at gøre det muligt for revisionsudvalget at udføre dets opgaver, som fastsat i artikel 74 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 og i artikel 62 til 69 og 86 i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009. I overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, i afgørelse H4 fra Den Administrative Kommission forventes eksperten eller ekspertteamet at udføre sine forpligtelser på en objektiv måde og baseret på begrundede tekniske drøftelser. Eksperten eller ekspertteamets arbejde har til formål at lette revisionsudvalgets enstemmige beslutningstagning. Alle opgaver skal udføres i tæt samarbejde med og under tilsyn og på deres ansvar af afdeling D2 under Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Inklusion, som skal sikre revisionsudvalgets sekretariatet (herefter »sekretariatet«).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
07/03/2017 00:00
21/04/2017 17:00
04/05/2017 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 046-083765
Udbudsbekendtgørelse
07/03/2017 00:00