Information om udbud

Titel:
Ekspertstøtte til diagnosticering og overvågning af Creutzfeldt-Jakobs sygdom.
Ordregivende myndighed:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
24/02/2017
Frist for modtagelse af bud:
28/03/2017
Status:
Lukket
Information
OJ/2016/OCS/6019.
Ekspertstøtte til diagnosticering og overvågning af Creutzfeldt-Jakobs sygdom.
Hovedformålet er at sikre kontinuerlig ekspertstøtte på højt niveau til medlemsstaterne inden for diagnosticering og klassificering af tilfælde af Creutzfeldt-Jakobs sygdom og at overvåge udviklingen inden for forskningen. I særdeleshed er de berørte nøgleområder overvågning af forskningsresultater i forbindelse med nye zoonotiske potentialer for Creutzfeldt-Jakobs sygdom, nye former af Creutzfeldt-Jacobs sygdom og/eller TSE'er, ætiologi for Jakob-Creutzfeldts sygdom samt nye diagnoseværktøjer.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Se internetadressen anført i punkt I.3.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
24/02/2017 00:00
28/03/2017 16:00
29/03/2017 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 039-070054
Udbudsbekendtgørelse
24/02/2017 00:00