Information om udbud

Titel:
Direkte tjenesteydelseskontrakt vedrørende den udførlige projektering af det græ...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
08/03/2017
Frist for modtagelse af bud:
10/04/2017
Status:
Lukket
Information
JRC/PTT/2017/C.3/0017/OC.
Direkte tjenesteydelseskontrakt vedrørende den udførlige projektering af det græske elektricitetsmarked: markedskoder, it-funktionelt design og markedsposition - 3 partier.
Tilbudsgiverne skal levere udførlig projektering, markedskoder og specifikationer for it-funktionelt design til det græske elektricitetsmarked og balanceringsmarkedet. Dette offentlige udbud er opdelt i 3 partier.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
08/03/2017 00:00
10/04/2017 23:59
18/04/2017 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Projektering af det græske elektricitetsmarked — parti 1
Udførlig projektering af det græske termins-, dagen før- og dag-til-dag-marked og tilsvarende markedskoder samt specifikationer for it-funktionelt design på højt niveau.
Parti 2
Projektering af det græske elektricitetsmarked — parti 2
Detaljeret markedsudformning af det græske balancemarked og tilhørende markedskode. Detaljeret udformning af driftsmæssige procedurer for transmissionssystemoperatører med henblik på sammenkobling af markeder og håndtering af kapacitetsbegrænsninger i samkøringslinjerne. Specifikationer for it-funktionelt design på højt niveau for balancemarkedet og håndtering af kapacitetsbegrænsninger i samkøringslinjerne.
Parti 3
Projektering af det græske elektricitetsmarked — parti 3
Undersøgelse af forslag til eventuelle afbødningsforanstaltninger for markedskræfter inden for det græske marked for elektricitet.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 060-111276
Berigtigelse
25/03/2017 00:00
2017/S 047-085564
Udbudsbekendtgørelse
08/03/2017 00:00