Information om udbud

Titel:
Udskiftning af spærreventiler i filter-batterierne i fløj A, B og D på JRC Karls...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
27/09/2017
Frist for modtagelse af bud:
30/10/2017
Status:
Lukket
Information
JRC/KRU/2017/G.1/0033/OC.
Udskiftning af spærreventiler i filter-batterierne i fløj A, B og D på JRC Karlsruhe.
Arbejderne omfatter afmontering af de eksisterende spærreventiler i filterhusene til udsugningsluft samt levering og montering af nye ventiler. Udskiftningen af de eksisterende spærreventiler med nye kan kun foretages i den årlige periode, hvor anlægget står stille. Der er afsat 1 arbejdsuge for hver bygningsfløj til udførelse af arbejderne.
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Pris
Tidslinje
27/09/2017 00:00
30/10/2017 23:59
03/11/2017 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 185-378278
Udbudsbekendtgørelse
27/09/2017 00:00