Information om udbud

Titel:
UCA 17/004 Opgaver vedrørende undersøgelser af og tilsyn med udførelsen af arbej...
Ordregivende myndighed:
Council of the European Union
Dato for offentliggørelse på Ted:
09/03/2017
Frist for modtagelse af bud:
28/04/2017
Status:
Lukket
Information
UCA 17/004.
UCA 17/004 Opgaver vedrørende undersøgelser af og tilsyn med udførelsen af arbejder eller bistand inden for arkitektur (parti 1) og bygningsteknik (parti 2) i forbindelse med Rådets bygninger.
Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union har til hensigt at indgå 2 successive multiple rammekontrakter: — parti 1: undersøgelsesopgaver inden for arkitektur — parti 2: undersøgelsesopgaver inden for bygningsteknik. Opgaverne kan omfatte 2 typer: — opgaver vedrørende undersøgelser af og tilsyn med arbejder, herunder flere forberedende projekteringsfaser eller alle af disse, tilladelse om nødvendigt, bistand i løbet opfordringen til deltagelse, overvågning af udførelsen af arbejder, godkendelse til omstrukturerings-, udvidelses-, renoverings- og/eller restaureringsprojekter — ad hoc-bistands- eller ad hoc-rådgivningsopgave inden for byggeri. Sekretariatet vil indgå op til 6 successive rammekontrakter (3 pr. parti) for en identisk overordnet 7-årig periode.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
09/03/2017 00:00
28/04/2017 16:00
05/05/2017 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Opgaver vedrørende undersøgelser af og tilsyn med udførelsen af arbejder eller bistand inden for arkitektur
Tjenesterne omfatter: — opgaver vedrørende undersøgelser af og tilsyn med arbejder inden for arkitektur, herunder flere forberedende projekteringsfaser eller alle af disse, tilladelse om nødvendigt, bistand i løbet opfordringen til deltagelse, overvågning af udførelsen af arbejder, godkendelse til omstrukturerings-, udvidelses-, renoverings- og/eller restaureringsprojekter — ad hoc-bistands- eller ad hoc-rådgivningsopgave inden for byggeri. De omfattede bygninger er: — Justus Lipsius-Bygningen på rue de la Loi i Bruxelles, som er hovedkvarteret for Rådet for Den Europæiske Union og dens sekretariat. Den har et samlet bruttoareal på 228 000 m2. Den blev færdiggjort i 1995 og huser konferenceinfrastruktur, kontorer, restauranter, sportsfaciliteter, printerrum, lagerrum og parkeringspladser — Lex-Bygningen på rue de la Loi i Bruxelles, som har et samlet bruttoareal på 81 000 m2. Den blev færdiggjort i 2007 og huser konferencelokaler, kontorer, en restaurant, bevarelsesrum og parkeringspladser — Europa-Bygningen på rue de la Loi i Bruxelles, som har et samlet bruttoareal på 71 000 m2. Den blev færdiggjort i 2016 og huser konferencelokaler, kontorer, restauranter og parkeringspladser — vuggestuen på avenue de la Brabançonne, som har et samlet bruttoareal på 6 000 m2. Den blev færdiggjort i 2006 — lagerbygningen, der i øjeblikket er beliggende i Overijse, og som skal erstattes af et i Neder-Over-Heembeek i løbet af 2017.
Parti 2
Opgaver vedrørende undersøgelser af og tilsyn med udførelsen af arbejder eller bistand inden for bygningsteknik
Tjenesterne omfatter: — opgaver vedrørende undersøgelser af og tilsyn med arbejder inden for bygningsteknik, herunder flere forberedende projekteringsfaser eller alle af disse, tilladelse om nødvendigt, bistand i løbet opfordringen til deltagelse, overvågning af udførelsen af arbejder, godkendelse til omstrukturerings-, udvidelses-, renoverings- og/eller restaureringsprojekter — ad hoc-bistands- eller ad hoc-rådgivningsopgave inden for byggeri. De omfattede bygninger er: — Justus Lipsius-Bygningen på rue de la Loi i Bruxelles, som er hovedkvarteret for Rådet for Den Europæiske Union og dens sekretariat. Den har et samlet bruttoareal på 228 000 m2. Den blev færdiggjort i 1995 og huser konferenceinfrastruktur, kontorer, restauranter, sportsfaciliteter, printerrum, lagerrum og parkeringspladser — Lex-Bygningen på rue de la Loi i Bruxelles, som har et samlet bruttoareal på 81 000 m2. Den blev færdiggjort i 2007 og huser konferencelokaler, kontorer, en restaurant, bevarelsesrum og parkeringspladser — Europa-Bygningen på rue de la Loi i Bruxelles, som har et samlet bruttoareal på 71 000 m2. Den blev færdiggjort i 2016 og huser konferencelokaler, kontorer, restauranter og parkeringspladser — vuggestuen på avenue de la Brabançonne, som har et samlet bruttoareal på 6 000 m2. Den blev færdiggjort i 2006 — lagerbygningen, der i øjeblikket er beliggende i Overijse, og som skal erstattes af et i Neder-Over-Heembeek i løbet af 2017.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 075-144253
Berigtigelse
15/04/2017 00:00
2017/S 070-131577
Berigtigelse
08/04/2017 00:00
2017/S 048-087554
Udbudsbekendtgørelse
09/03/2017 00:00