Information om udbud

Titel:
Global mosaik fra Copernicus Sentinel-2.
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
01/03/2017
Frist for modtagelse af bud:
28/04/2017
Status:
Lukket
Information
JRC/IPR/2017/D.6/0004/OC.
Global mosaik fra Copernicus Sentinel-2.
Driften af det europæiske jordobservations- og overvågningsprogram, Copernicus, er påbegyndt efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets af forordning (EU) nr. 377/2014 af 3.4.2014 om oprettelse af Copernicusprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 911/2010. Den globale landkomponent er øremærket som en komponent under landovervågningstjenesten og har været i drift siden 2013. Formålet med denne kontrakt er at oprette, udarbejde og validere tjenesten for global mosaik fra Copernicus Sentinel-2 (S2GM) inden for rammerne af den globale komponent i Copernicus-landtjenesten. Det overordnede mål med denne aktivitet er at fremstille og distribuere mosaikbilleder på globalt plan. Tjenesteydelsen skal også udføres som reaktion på ad hoc-forespørgsler og hovedsageligt fokusere på området for bæredygtig forvaltning af naturressourcer. Målet er at levere geografisk information om specifikke områder af interesse for EU.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
01/03/2017 00:00
28/04/2017 23:59
04/05/2017 15:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Global mosaik fra Copernicus Sentinel-2 Fremstilling og distribuering af global mosaik fra Copernicus Sentinel-2.
Parti 2 Validering af global mosaik fra Copernicus Sentinel-2 Uafhængig kvalitetssikring af tjenesten for global mosaik fra Copernicus Sentinel-2.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2017/S 055-100853 Berigtigelse 18/03/2017 00:00
2017/S 042-076205 Udbudsbekendtgørelse 01/03/2017 00:00