Information om udbud

Titel:
Levering af særligt personale (til udførelse af receptions-, guide- og sekretari...
Ordregivende myndighed:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Dato for offentliggørelse på Ted:
29/03/2017
Frist for modtagelse af bud:
03/05/2017
Status:
Lukket
Information
COMM/DG/AWD/2017/170.
Levering af særligt personale (til udførelse af receptions-, guide- og sekretariatsopgaver) til Europa-Parlamentet i Strasbourg.
Generaldirektoratet for Kommunikation ved Europa-Parlamentet lancerer denne udbudsbekendtgørelse vedrørende levering af særligt personale (til udførelse af receptions-, guide- og sekretariatsopgaver) med henblik på at forvalte, tage imod og ledsage individuelle besøgende eller grupper heraf i Europa-Parlamentets forskellige bygninger i Strasbourg.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
29/03/2017 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
03/05/2017 12:00
10/05/2017 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Levering af receptionspersonale og sekretariatsmæssige tjenesteydelser til Parlamentarium i Strasbourg Europa-Parlamentet ønsker receptionspersonale stillet til rådighed med henblik på at forvalte det stadig stigende antal af anmodninger om besøg. Dette omfatter 2 fastansatte medarbejdere, der kan være op til 5 receptionister afhængigt af skemaet for de registrerede besøgende, og 1 sekretær, der i særdeleshed er ansvarlig for at forvalte besøgsskemaet. Kontrahenten opfordres til at forsyne Europa-Parlamentets informationskontor i Strasbourg med receptionspersonale med henblik på at forvalte grupper af besøgende, som har registreret sig på forhånd, og forsyne dem med oplysninger under en fastsat rundvisning, især hvad angår Parlamentariumlokaliteten i Strasbourg.
Parti 2 Levering af receptionspersonale-/guide- og receptionisttjenester til besøgsprogrammerne »Den Europæiske Unions Besøgsprogram« og »Besøg og Seminarer« ved Europa-Parlamentet i Strasbourg Parti 2 omfatter krav, hvad angår tjenesteydelser inden for receptionspersonale, receptionister og guider som en del af de 2 besøgsprogrammer nedenfor: 1. »Den Europæiske Unions Besøgsprogram« (EUVP) 2. Europa-Parlamentets »Besøg og Seminarer« (VISSEM). Fra januar 2018 vil kontrahenten blive opfordret til at forsyne Europa-Parlamentets EUVP- og VISSEM-enheder med receptionspersonale, receptionister og guider til at forvalte besøgsgrupper i løbet af de uger, hvor Parlamentet er samlet i Strasbourg. Hvad gælder EUVP skal kontrahenten levere guider/receptionspersonale med henblik på at forvalte de forskellige individuelle studiebesøgsprogrammer for tjenestemænd på højt niveau fra ikke EU-lande, vejlede dem under deres mange møder samt vise og forklare dem, hvordan de kan få tilgang til og anvende de forskellige tjenester. Hvad gælder VISSEM skal kontrahenten kunne levere receptionspersonale med henblik på at ledsage individuelle besøgende inden for rammerne af VISSEM samt deltagere i besøgsgrupper i Europa-Parlamentets Louise Weiss-Bygning (LOW) i Strasbourg. Personalet skal kunne forvalte et betydeligt antal af grupper (op til 80 under sessioner med yderst høj belastning).
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2017/S 062-115369 Udbudsbekendtgørelse 29/03/2017 00:00