Information om udbud

Titel:
Undersøgelse vedrørende de vigtigste udviklinger inden for postsektoren (2013–20...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/03/2017
Frist for modtagelse af bud:
15/05/2017
Status:
Lukket
Information
621/PP/GRO/IMA/17/1131/9603.
Undersøgelse vedrørende de vigtigste udviklinger inden for postsektoren (2013–2016).
Undersøgelsen skal være en væsentlig del af Kommissionens forpligtelse til at overvåge postmarkedet og evaluere effektiviteten og ydeevnen af de lovgivningsmæssige rammer nøje. I undersøgelsen skal der navnlig gives objektive elementer og beviser til vurdering af den igangværende og fremtidige hensigtsmæssighed af den nuværende juridiske ramme på EU-plan (dvs. Europa-parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF af 15. december 1997 om fælles regler for udvikling af Fællesskabets indre marked for posttjenester og forbedring af disse tjenesters kvalitet (postdirektivet, herefter benævnt PSD)) i EU-medlemsstaterne og i EØS-landene og for at muliggøre en omfattende vurdering af postsektoren. Resultaterne skal anvendes som centrale input til forpligtelsen i henhold til artikel 23 i PSD om at aflevere en rapport om anvendelsen af PSD til Europa-Parlamentet og Rådet.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Betingelser anført i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
25/03/2017 00:00
08/05/2017 23:59
12/05/2017 00:00
15/05/2017 16:00
17/05/2017 14:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2017/S 060-111277 Udbudsbekendtgørelse 25/03/2017 00:00