Information om udbud

Titel:
Juridiske tjenesteydelser.
Ordregivende myndighed:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Dato for offentliggørelse på Ted:
23/03/2017
Frist for modtagelse af bud:
18/04/2017
Status:
Lukket
Information
1701/G2/N.
Juridiske tjenesteydelser.
Formålet med dette udbud er levering af juridiske tjenesteydelser fordelt i 5 partier: parti 1: nederlandsk erhvervslovgivning, herunder kontraktlovgivning, lovgivning om ikt/intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivs- og databeskyttelse, skattelovgivning og mulig repræsentation i retten (rammekontrakt med 1 kontrahent) parti 2: nederlandsk beskæftigelses- og arbejdslov, herunder lovgivning vedrørende skat, pension, ydelser, sundhed og sikkerhed (rammekontrakt med 1 kontrahent) parti 3: EU-lovgivning om offentlige indkøb, herunder rådgivning og mulig repræsentation i Retten (rammekontrakt med 1 kontrahent) parti 4: belgisk erhvervslovgivning, herunder kontraktlovgivning, lovgivning om ikt/intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivs- og databeskyttelse, skattelovgivning og mulig repræsentation i retten (rammekontrakt med 1 kontrahent) parti 5: EU-lovgivning om beskæftigelse og tjenestemandsordninger, herunder rådgivning og mulig repræsentation i Retten (multipel rammekontrakt med 3 kontrahenter — genåbning af konkurrence).
Tjenesteydelser
Udbud med forhandling
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
23/03/2017 00:00
18/04/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Parti 1: Nederlandsk erhvervslovgivning, herunder kontraktlovgivning, lovgivning om ikt/intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivs- og databeskyttelse, skattelovgivning og mulig repræsentation i retten
Parti 1: Europols kontrakter er normalt underlagt EU-retten, om nødvendigt suppleret med nederlandsk lovgivning. Domstolene i Haag har jurisdiktion i tvister om fortolkning og/eller anvendelse af kontrakten. Europol har ikke nogen intern, nederlandsk kvalificeret jurist, derfor kan det lejlighedsvist være nødvendigt med nederlandsk juridisk rådgivning om spørgsmål vedrørende erhvervslovgivning. Rådgivning kan også omfatte spørgsmål vedrørende softwarelicensvilkår og fortolkning heraf i henhold til nederlandsk lovgivning samt spørgsmål om privatlivs- og databeskyttelse.
Parti 2
Parti 2: Nederlandsk lovgivning vedrørende beskæftigelse og arbejdsforhold, herunder lovgivning vedrørende skat, pension, ydelser, sundhed og sikkerhed
For parti 2: Europol anvender Nederlandenes sundheds- og sikkerhedsstandarder. Undertiden er det nødvendigt med nederlandsk juridisk rådgivning vedrørende lovgivning om beskæftigelse og arbejdsforhold, herunder lovgivning om pension, ydelser, socialsikring og skat.
Parti 3
Parti 3: EU-lovgivning om offentlige indkøb, herunder rådgivning og mulig repræsentation ved Retten
Parti 3: Europol har intern juridisk ekspertise om indkøb. Det betyder, at det indledende arbejde skal udføres internt, og juridisk rådgivning vil omhandle særlige detaljer (f.eks. kritisk input om forsvar som udarbejdet af Europol) og taktisk rådgivning samt potentielle oversættelser til fransk. Europols juridiske team skal involveres og rådføres i hver fase af proceduren.
Parti 4
Parti 4: Belgisk erhvervslovgivning, herunder kontraktlovgivning, lovgivning om ikt/intellektuelle ejendomsrettigheder, privatlivs- og databeskyttelse, skattelovgivning og mulig repræsentation i retten
For parti 4: Europol deltager i interinstitutionelle udbudsprocedurer (dvs. udbudsprocedurer iværksat af Europa-Kommissionen på vegne af EU's institutioner og agenturer). Kontrakterne, der er et udkomme heraf, er underlagt belgisk lovgivning og jurisdiktionen for retten i Bruxelles. Nogle gange har Europol brug for specialiseret rådgivning om generel belgisk erhvervslovgivning. Rådgivning kan også omfatte spørgsmål vedrørende softwarelicensvilkår og fortolkning heraf i henhold til belgisk lovgivning samt spørgsmål om privatlivs- og databeskyttelse.
Parti 5
EU-lovgivning om beskæftigelse og tjenestemandsordninger, herunder rådgivning og mulig repræsentation i Retten
For parti 5: Europol beskæftiger tjenestemænd i henhold til personalevedtægterne for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Europol har intern juridisk ekspertise og ønsker at have mulighed for (men ikke at være forpligtet til) at anmode om bistand fra et advokatfirma under en rammekontrakt, der kan følge af denne udbudsprocedure. Europols juridiske team skal involveres og rådføres i hver fase af proceduren.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 058-107188
Udbudsbekendtgørelse
23/03/2017 00:00