Information om udbud

Titel:
Medieovervågningstjenester.
Ordregivende myndighed:
European Court of Auditors (ECA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/03/2017
Frist for modtagelse af bud:
15/05/2017
Status:
Lukket
Information
AO 611.
Medieovervågningstjenester.
Formålet med de nærværende udbud er indkøb af tjenesteydelser vedrørende medieovervågning og -rapporter for Revisionsretsrelateret mediedækning. Kontrahenten skal overvåge den skrevne presse (på nationalt/regionalt plan), onlinemedierne (internettet) og de sociale medier med henblik på at fremlægge et rettidigt, opdateret kompendium med daglig information i form af en presseoversigt om den måde, relevante Revisionsretsemner (herunder om Revisionsrettens formand og medlemmer) og EU-emner behandles i medierne, samt en kvartalsvis kvalitativ og kvantitativ presseanalyse.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
25/03/2017 00:00
Finder ikke anvendelse
Finder ikke anvendelse
15/05/2017 23:59
22/05/2017 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2017/S 060-111271 Udbudsbekendtgørelse 25/03/2017 00:00