Information om udbud

Titel:
Undersøgelse vedrørende klimafordele ved betydelig udskiftning med skovbiomasse ...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
02/05/2013
Frist for modtagelse af bud:
14/06/2013
Status:
Lukket
Information
CLIMA.A.2/ETU/ 2013/0009.
Undersøgelse vedrørende klimafordele ved betydelig udskiftning med skovbiomasse og fældede skovprodukter: perspektiv for 2030.
Det overordnede formål med denne undersøgelse er at levere pålidelige data og analyser vedrørende det overordnede potentiale til afbødning af klimaforandringer forbundet med høstede træprodukter (HWP'er). Undersøgelsens tidsramme vil være 1960-2030 med henblik på at levere information til fremtidige EU- og medlemsstatspolitikker vedrørende afbødning af klimaforandring i de relevante aktiviteter. Det vil også forholde sig til en række sekundære målsætninger, såsom: identificering af yderligere forskningsbehov; undersøgelse af udbud og efterspørgsel af biomassetyper (løvtræ, nåletræ osv.); forståelse af CO2-strømme forbundet med høstede træprodukter; fastsættelse af en klar metodologi til vurdering af kaskade-livscyklusser.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
02/05/2013 00:00
Finder ikke anvendelse
14/06/2013 16:00
28/06/2013 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2013/S 085-143162
Udbudsbekendtgørelse
02/05/2013 00:00