Information om udbud

Titel:
Teknisk sekretariat til gruppen af bemyndigede organer under de følgende direkti...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Dato for offentliggørelse på Ted:
29/04/2017
Frist for modtagelse af bud:
06/06/2017
Status:
Lukket
Information
608/PP/GRO/IMA/17/1135/9564.
Teknisk sekretariat til gruppen af bemyndigede organer under de følgende direktiver: ATEX-, maskin-, EMC-, elevator-, PED-/SPVD- og gasapparatdirektivet.
Parti 1: ATEX-direktivet: teknisk sekretariat for gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26.2.2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære. Parti 2: maskindirektivet: teknisk sekretariat for gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17.5.2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF. Parti 3: EMC-direktivet: teknisk sekretariat for gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU. Parti 4: elevatordirektivet: teknisk sekretariat for gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26.2.2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer. Parti 5: direktivet om trykbærende udstyr: teknisk sekretariat for gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/29/EU af 26.2.2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere på markedet. Parti 6: gasapparatdirektivet: teknisk sekretariat for gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/142/EF af 30.11.2009 om gasapparater og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9.3.2016 om apparater, der forbrænder gasformigt brændstof og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Et eller flere partier
Offentlig kontrakt
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2315
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
29/04/2017 00:00
06/06/2017 16:00
08/06/2017 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Potentielt eksplosiv atmosfære (ATEX) — Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU
Formålet med dette udbud er at udpege det tekniske sekretariat til gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af 26.2.2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.
Parti 2
Maskindirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF)
Formålet med dette udbud er at udpege det tekniske sekretariat til gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17.5.2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF.
Parti 3
Elektromagnetisk kompatibilitet — Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU
Formålet med dette udbud er at udpege det tekniske sekretariat til gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/30/EU af 26.2.2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet.
Parti 4
Elevatordirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU)
Formålet med dette udbud er at udpege det tekniske sekretariat til gruppen af bemyndigede organer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26.2.2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer.
Parti 5
Direktivet om trykbærende udstyr (PED) — Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU og direktivet om simple trykbeholdere — Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/29/EU
Formålet med dette udbud er at udpege det tekniske sekretariat til gruppen af overensstemmelsesvurderingsorganer under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/68/EU og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/29/EU af 26.2.2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr.
Parti 6
Gasapparatdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/142/EF) og gasapparatforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426)
Formålet med dette udbud er at udpege det tekniske sekretariat til gruppen af bemyndigede organer, der er oprettet under Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/142/EF af 30.11.2009 om gasapparater. Det samme tekniske sekretariat skal endvidere på tilsvarende måde bistå koordineringsgruppen for de bemyndigede organer med relation til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/426 af 9.3.2016 om gasapparater og om ophævelse af direktiv 2009/142/EF og sikre kontinuitet i samarbejdet mellem de bemyndigede organer i henhold til den forordning, som skal ophæve gasapparatdirektivet fuldt ud pr. 21.4.2018.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 097-190781
Berigtigelse
20/05/2017 00:00
2017/S 084-162471
Udbudsbekendtgørelse
29/04/2017 00:00