Information om udbud

Titel:
Integrerede kommunikationstjenester til at øge bevidstheden i EU om værdien af i...
Ordregivende myndighed:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Dato for offentliggørelse på Ted:
15/04/2017
Frist for modtagelse af bud:
12/06/2017
Status:
Lukket
Information
AO/004/17.
Integrerede kommunikationstjenester til at øge bevidstheden i EU om værdien af intellektuel ejendom og skader forårsaget af krænkelser på intellektuelle ejendomsrettigheder (2 partier).
Formålet med udbuddet er at give EUIPO og navnlig Det Europæiske Observationscenter for Krænkelser af Intellektuelle Ejendomsrettigheder en rammekontrakt vedrørende udformning, gennemførelse og opfølgning af oplysninger og kommunikationskampagner, med det mål at: — styrke forståelsen af værdien af intellektuel ejendomsrettighed, herunder industriel ejendomsret (varemærker, design, patenter, geografiske betegnelser, sortsbeskyttelse), ophavsret og rettigheder med relation til ophavsret — forbedre bevidstheden om og forståelsen af omfanget og indvirkningen af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder — bygge bro mellem viden/bevidsthed blandt målgrupper vedrørende disse spørgsmål, og i sidste ende ændre adfærden på lang sigt, hvad angår forfalskning og piratkopiering.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Alle partier
Rammeaftale
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
15/04/2017 00:00
12/06/2017 13:00
15/06/2017 11:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Medierelationer og mediekampagner
Dette parti omfatter støtte til medierelationerne, overvågning og konsekvensvurdering, mediekøb og reklamer. De påtænkte medier for dette parti er traditionelle medier (AV og online, generel og specialiseret presse) og de sociale medier. Det omfatter udformning, gennemførelse, koordinering og evaluering/måling af medieaktiviteter og den dækning, der er opnået.
Parti 2
Pr- og kommunikationskampagner
Dette parti omfatter udformning og kunstværker, udarbejdelse og redigering, audiovisuelle og grafiske produktioner og pr-aktiviteter, elektronisk kommunikation, markedsføring i forbindelse med kampagner.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 088-171163
Berigtigelse
06/05/2017 00:00
2017/S 075-144228
Udbudsbekendtgørelse
15/04/2017 00:00