Information om udbud

Titel:
Tiltag til understøttelse af den forberedende aktivitet Best med henblik på frem...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
14/05/2013
Frist for modtagelse af bud:
02/09/2013
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
ENV.B.2/SER/2013/0020.
Tiltag til understøttelse af den forberedende aktivitet Best med henblik på fremme af bevarelse og bæredygtig brug af biodiversitet og økosystemtjenester i EU's yderområder og oversøiske lande og territorier (2 partier).
Med kontrakten planlægges der oprettelse af en struktur/platform, der skal muliggøre og lette informationsudveksling om tilgængelige finansieringsmidler fra forskellige kilder (Europa-Kommissionen, men også medlemsstater og andre mulige partnere i middelhavsområdet — fra internationale finansielle institutioner over ngo'er til virksomheder) til projekter, der sigter mod bevarelse og bæredygtig brug af biodiversitet og økosystemtjenester i EU's yderområder og oversøiske lande og territorier. Denne struktur/platform vil gøre oplysninger tilgængelige mellem finansielle bidragydere og mulige projektforvaltere samt bidrage til udvikling af påkrævede støttemekanismer, herunder regionale økosystemprofiler.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
14/05/2013 00:00
Finder ikke anvendelse
02/09/2013 16:00
16/09/2013 10:30
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Oprettelse og udvikling af den interaktive platform
Parti 1 — oprettelse og udvikling af den interaktive platform omfatter følgende opgaver: oprettelse af en arbejdsgruppe for Best understøttet af regionale videnhubs, udvikling og styring af et interaktivt websted, opsætning af et styringsudvalg og tilrettelæggelse af styringsudvalgets halvårlige møder, hvilket skal muliggøre og lette informationsudveksling om tilgængelige finansieringsmidler, rejsning af midler og formidling, og i hvilken forbindelse der skal udvikles strategier for Best i tæt samarbejde med igangværende aktiviteter med lokale og regionale myndigheder og fællesskaber og civilsamfundet.
Parti 2
Udvikling af regionale økosystemprofiler
Parti 2 — udvikling af regionale økosystemprofiler omfatter en oversigt over eksisterende økosystemprofiler på lokalt eller regionalt plan i EU's fjernområder og oversøiske lande og territorier og igangværende arbejde med hensyn til regionale økosystemprofiler, så dobbeltarbejde undgås, og der muliggøres synergier med relevante igangværende aktiviteter; oprettelse af regionale økosystemprofiler med hjælp af lokale aktører, understøttet af de regionale videnhubs, der skal oprettes i parti 1, og i tæt samarbejde med eksisterende og igangværende arbejde.Oprettelsen af regionale økosystemprofiler skal være effektivt koordineret for at sikre den overordnede kvalitet og muliggøre gensidig læring og udveksling af bedste praksis. For bud, der både dækker parti 1 og parti 2, skal koordineringen udføres af arbejdsgruppen for Best, der er oprettet i parti 1.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2013/S 092-155802
Udbudsbekendtgørelse
14/05/2013 00:00