Information om udbud

Titel:
Rumligt struktureret støtteværktøj til brug for beslutningstagere inden for blan...
Ordregivende myndighed:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Dato for offentliggørelse på Ted:
06/05/2017
Frist for modtagelse af bud:
19/06/2017
Status:
Lukket
Information
EASME/EMFF/2017/010.
Rumligt struktureret støtteværktøj til brug for beslutningstagere inden for blandet fiskeri.
EASME ønsker at indgå en tjenesteydelseskontrakt med det formål at udvikle et støtteværktøj til brug for beslutningstagere (en videnskabelig model), der skal integrere bæredygtigheden af blandet fiskeri (dvs. de tekniske interaktioner mellem flåder med artsrettede/-ikkeartsrettede fisk) med økonomiske og eventuelle sociale dimensioner af fiskeri i Det Irske Hav (ICES' afdeling VIIa) og i havene vest for Skotland (ICES' afdeling VIa og VIb). Et centralt aspekt af dets udformning er inddragelsen af interessenter i udviklingen af støtteværktøjet til brug for beslutningstagere og udformningen af testforvaltningsscenarier. Værktøjets primære anvendelse skal være at bistå leveringen af flerårige planer ved at levere midler til at undersøge og forbedre forvaltningsmuligheder. Denne undersøgelses støtteværktøj til brug for beslutningstagere kan bygge på et tidligere projekts støtteværktøj og resultater, eller kan være et nyligt udviklet værktøj, der leverer analyse og resultater af en lignende type. Tjenesteydelserne, der skal udføres, er yderligere beskrevet i udbudsmaterialet (afsnit 1.4).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
06/05/2017 00:00
19/06/2017 23:59
27/06/2017 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 088-171165 Udbudsbekendtgørelse 06/05/2017 00:00