Information om udbud

Titel:
Programmer for ekspertundervisning om lederskab og ledelse.
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
29/04/2017
Frist for modtagelse af bud:
19/06/2017
Status:
Lukket
Information
VP-1387.
Programmer for ekspertundervisning om lederskab og ledelse.
EIB iværksætter et udbud med det formål at udvælge leverandører til programmer om ledelsesudvikling, der består af kollektive, formelle undervisningsforløb, skræddersyede arrangementer og individuel støtte. Banken søger leverandører med bred og bæredygtig erfaring med udvikling og levering af kundetilpassede programmer og workshopper om ledelsesudvikling i et internationalt miljø (private virksomheder og offentlige organisationer).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
29/04/2017 00:00
19/06/2017 23:59
22/06/2017 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1 Program om lederskabsudvikling Tjenesterne, der ydes under dette parti, omfatter uddannelse, der har til formål at udvikle kompetencer inden for bevidstgørelse, kommunikation og samarbejde. Målgruppen er seniorfagfolk med potentiale til at opnå en ledende rolle på kort og mellemlang sigt (mellem 1 og 3 år). Seniorfagfolk med potentiale til at opnå en ledende rolle besidder en universitetsgrad og har sædvanligvis mere end 10 års erfaring inden for deres specifikke ekspertiseområde. De har besat flere positioner, hvortil de har mødt forskellige krav og opgaver, således at disse har erhvervet de forskellige færdigheder og viden, der er nødvendige for at lede et team og klare de operationelle og personalemæssige udfordringer herved. Den krævede varighed pr. undervisningsforløb for programmet er 3 dage. Det kan leveres enten i sammenhængende eller ikke-sammenhængende dage over en periode på 3 måneder. EIB forventer at gennemføre mellem 2 og 4 undervisningsforløb inden for rammerne af programmet om året.
Parti 2 Oprettelse of lederskabsprogram Tjenesterne, der ydes under dette parti, omfatter uddannelse, der har til formål at udvikle kompetencer inden for ledelse af andre mennesker og skift fra en rolle som specialist til en teamlederrolle: Målgruppen er nyligt udpegede eller ansatte afdelingsledere, som er det første ledelsesniveau i henhold til EIB's personalehierarki. Den krævede varighed pr. undervisningsforløb inden for rammerne af programmet er 4 dage, to gange 2 på hinanden følgende dage (2 x 2 dage), i løbet af en periode på 3 måneder. EIB forventer at gennemføre mellem 2 og 4 undervisningsforløb inden for rammerne af programmet om året. Desuden kan en frivillig alumnedag (opfølgende møde) afholdes 1 gang om året efter anmodning fra EIB for alle tidligere deltagere i dette program.
Parti 3 Lederskabsudviklingsprogram Tjenesterne, der ydes under dette parti, omfatter undervisning til at støtte ledere i lederskab. Kompetencerne, der skal udvikles, er: Målgruppen er nyligt udpegede eller ansatte afdelingsledere, som er det andet ledelsesniveau i henhold til EIB's personalehierarki (ledelse på mellemniveau). Den krævede varighed pr. undervisningsforløb er 6 dage, to gange 3 på hinanden følgende dage (2 x 3 dage), i løbet af en periode på 3 måneder.
Parti 4 Avanceret program for lederskabsudvikling Tjenesterne, der ydes under dette parti, omfatter uddannelse, der har til formål at udvikle kompetencer inden for ledelse af systemer og kompleksitet, strategi og visioner samt lederskabsovergang. Målgruppen er nyligt udpegede eller ansatte afdelingsledere og ledere af direktorater, også kaldet direktører, som er det tredje og fjerde ledelsesniveau i henhold til EIB's personalehierarki (øverste administrerende ledelse).
Parti 5 Program for udvikling af øverste administrerende lederskab Dette program svarer til de ledelsesuddannelsesprogrammer, der tilbydes af de store universiteter og handelsskoler om lederskabsrelaterede emner, som er relevante for bankens øverste ledelse. Det foreslås at supplere det avancerede program for lederskabsudvikling under parti 4. Banken sigter mod at indgå en multipel rammeaftale med mindst 3 og højst 5 tjenesteydere med henblik på at kunne vælge mellem flere programmer for udvikling af det øverste administrerende lederskab under hensyntagen til de specifikke uddannelsesmål for den enkelte, dennes kalender og de tilgængelige datoer for kurserne. Målgruppen er afdelingsledere og ledere af direktorater, også kaldet direktører, som er det tredje og fjerde ledelsesniveau i henhold til EIB's personalehierarki (øverste administrerende ledelse). Den krævede varighed pr. undervisningsforløb er mindst 3 og højst 10 dage, som enten er sammenhængende eller ikke-sammenhængende.
Parti 6 Program for ekspertundervisning om ledelse I dette program foreslås flere emner til at supplere programmet om lederskabsudvikling, oprettelse af lederskabsprogrammet, lederskabsudviklingsprogrammet og det avancerede program for lederskabsudvikling. Ekspertundervisningen har til formål at give deltagerne mulighed for at overveje topmoderne problemstillinger inden for ledelse samt styrke deres egen praksis for en vedvarende læringstilgang og -udvikling. Banken sigter mod at indgå en multipel rammeaftale med mindst 3 og højst 5 tjenesteydere med henblik på at få et større udvalg mellem forskellige metoder og indhold for ekspertundervisning, som passer bedre til de forskellige målgrupper og til at opnå forskellige mål. Når banken har brug for et program for ekspertundervisning om ledelse, sender den en anmodning om tjenesteydelser til alle tjenesteydere og udvælger kun 1 tjenesteyder til opgaven i overensstemmelse med artikel 4 i rammeaftalen. Målgruppen er den samme som til programmet om lederskabsudvikling, oprettelse af lederskabsprogrammet, lederskabsudviklingsprogrammet og det avancerede program for lederskabsudvikling. Den krævede varighed af undervisningsforløbene er mindst en halv dag og højst 1 dag i EIB's lokaler i Luxembourg. Der skal tilrettelægges mellem 2 og 4 undervisningsforløb om året.
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2017/S 099-195195 Berigtigelse 24/05/2017 00:00
2017/S 084-162453 Udbudsbekendtgørelse 29/04/2017 00:00