Information om udbud

Titel:
Lokalt retableringscenter.
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
18/05/2017
Frist for modtagelse af bud:
26/06/2017
Status:
Lukket
Information
OP-1395.
Lokalt retableringscenter.
EIB på vegne af EIB-gruppen søger en tjenesteudbyder til et lokalt retableringscenter. I tilfælde af, at Bankens arbejdsmiljø af en eller anden grund (delvist) ikke er tilgængelig, skal tjenesteudbyderen tilvejebringe et sådant center med henblik på at retablere kritiske virksomhedsaktiviteter. EIB-gruppen har identificeret behovet for forskellige servicepakker. Rammeaftalen, der er indgået mellem Banken og den valgte tilbudsgiver, bør have en indledende periode på 3 år med mulighed for 3 forlængelser på Bankens anmodning på hver 1 år. Tjenesteydelsens forventede begyndelse er 1.10.2017. Kravene i projektet med hensyn til omfang, leverancer og tekniske krav fremgår af udbudsmaterialet.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
18/05/2017 00:00
26/06/2017 23:59
28/06/2017 14:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 095-185926
Udbudsbekendtgørelse
18/05/2017 00:00