Information om udbud

Notificación: Es importante que COMPRUEBE si e-Submission funciona en su entorno de ti, varias SEMANAS ANTES de que se cumpla el plazo límite establecido para la presentación, y que usted presente su oferta al menos UN DÍA ANTES DE LA FECHA LÍMITE, con el fin de evitar el riesgo de que la presentación se efectúe fuera de plazo.En caso de dificultades puede contactar con el servicio de asistencia por correo electrónico: DIGIT-ESUBMISSION-SUPPORT@ec.europa.eu, teléfono: +32 (0)2 297 10 63.
Titel:
Outsourcede tjenesteydelser inden for sikkerhed, støttetjenester og ejendomsdrif...
Ordregivende myndighed:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
07/07/2017
Frist for modtagelse af bud:
08/08/2017
Status:
Lukket
Information
EFCA/2017/OP/01.
Outsourcede tjenesteydelser inden for sikkerhed, støttetjenester og ejendomsdrift.
Formålet med denne udbudsprocedure er at indgå en rammekontrakt mellem agenturerne under ledelse af EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) med 1 tjenesteyder til udførelse af outsourcede tjenesteydelser på området for sikkerhed, støttetjenester og ejendomsdrift. Følgende EU-agenturer deltager i dette fællesindkøb for agenturerne og vil også benytte den indgåede rammekontrakt: Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (»Fusion for Energy«) og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA).
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Som angivet i udbudsmaterialet.
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
07/07/2017 00:00
08/08/2017 15:00
10/08/2017 15:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 128-260010
Udbudsbekendtgørelse
07/07/2017 00:00