Information om udbud

Titel:
Informationssystem til intelligente byer og samfund.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
18/05/2017
Frist for modtagelse af bud:
30/06/2017
Status:
Lukket
Information
ENER/C2/2017-097.
Informationssystem til intelligente byer og samfund.
I 2014 udvidede EU sine 2020-forpligtelser til mere ambitiøse mål for 2030, med EU-rammen for klima og energi for 2030: — sænke drivhusgasemissioner med 20 % i 2020 i forhold til 1990 og med 40 % i 2030 — opnå en andel af vedvarende energi på 20 % inden 2020 og på mindst 27 % i 2030 — forbedre energieffektiviteten med 20 % i 2020 og med 27 % inden 2030. Projekter om intelligente byer og samfund inden for det 7. rammeprogram og i Horisont 2020 fremviser teknologier og integrerede løsninger, der kan bidrage til 2030-målene ved at kopiere disse løsninger på tværs af EU. Den nærværende tjenesteydelseskontrakt om informationssystem til intelligente byer og samfund skal levere ekspertise til at overvåge og analysere projekter inden for intelligente byer og samfund, udbrede indhentede erfaringer og komme med anbefalinger, som fortsættelse af den foregående kontrakt om informationssystem til intelligente byer og samfund, kontrakt C2-2016-463.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
18/05/2017 00:00
30/06/2017 17:00
10/07/2017 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 095-185936
Udbudsbekendtgørelse
18/05/2017 00:00