Information om udbud

Titel:
Rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende levering af bistand til gennemførelse af...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Dato for offentliggørelse på Ted:
18/05/2017
Frist for modtagelse af bud:
19/06/2017
Status:
Lukket
Information
MOVE/E3/2016-401
Rammetjenesteydelseskontrakt vedrørende levering af bistand til gennemførelse af præstations- og afgiftsordninger for flynavigationstjenester.
Genstanden for rammekontrakten er med kort varsel at forsyne Kommissionen med højt kvalificeret ekstern ekspertise til at bistå den ordregivende myndighed i udformningen, forberedelsen og gennemførelsen af politikker, initiativer og lovgivningsmæssige forslag på området for politik for det fælles europæiske luftrum (præstations- og afgiftsordninger for flynavigationstjenester) samt at støtte præstationsvurderingsorganet. Opgaverne kan bestå af teknisk, administrativ og/eller økonomisk bistand.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
18/05/2017 00:00
19/06/2017 17:00
27/06/2017 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 095-185940 Udbudsbekendtgørelse 18/05/2017 00:00