Information om udbud

Tenderers are requested to note that the closing date for submission of tenders has been extended to 06/02/2018 at 12:00 and the opening of tenders will now take place on 12/02/2018 at 10:00.
Titel:
Virknings- og sikkerhedsundersøgelser om lægemidler.
Ordregivende myndighed:
European Medicines Agency (EMA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
14/12/2017
Frist for modtagelse af bud:
06/02/2018
Status:
Lukket
Information
EMA/2017/09/PE
Virknings- og sikkerhedsundersøgelser om lægemidler.
Undersøgelser i effektivitet og farmakoepidemiologi efter godkendelse med henblik på at generere data og oplysninger til støtte for den lovgivningsmæssige beslutningsproces. Forskningen vil også fokusere på effektiviteten af trufne lovgivningsmæssige foranstaltninger og indvirkningen af relevant lovgivning. Omfanget af emner, der skal undersøges, er begrænset til områder, der er af stor relevans for den offentlige sundhed, og som har indvirkning på Europa. Anvendelsesområdet i henseende til finansiering dækker både nationalt og centralt godkendte produkter, herunder vacciner. Resultaterne fra denne forskning vil efterfølgende blive vurderet af det ansvarlige agenturudvalg med hensyn til behovet for regulatoriske handlinger, og yderligere forskning kan efterfølgende blive udført for at måle effektiviteten af de regulatoriske handlinger, der blev udført. Forskningen kan vedrøre fire forskellige partier, med maksimalt fem rammeaftaler for partierne 1, 2 og 3 og maksimalt 8 rammeaftaler for parti 4.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
14/12/2017 00:00
06/02/2018 12:00
12/02/2018 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Brugen af innovative metoder til at optimere nytten af sparsomme data til at støtte benefit/risk-vurderingen
En fuldstændig beskrivelse findes i del 3.2 af de tekniske specifikationer (udbudsdokumenterne).
Parti 2
Kvalitativ forskning
En fuldstændig beskrivelse findes i del 3.2 af de tekniske specifikationer (udbudsdokumenterne).
Parti 3
Farmakoepidemiologisk forskning — hurtige, beskrivende undersøgelser
En fuldstændig beskrivelse findes i del 3.2 af de tekniske specifikationer (udbudsdokumenterne).
Parti 4
Farmakoepidemiologisk forskning — associationsundersøgelser, inklusiv graviditets- og amningsundersøgelser.
En fuldstændig beskrivelse findes i del 3.2 af de tekniske specifikationer (udbudsdokumenterne).
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2018/S 011-019945
Berigtigelse
17/01/2018 00:00
2017/S 240-497343
Udbudsbekendtgørelse
14/12/2017 00:00