Information om udbud

Titel:
Forberedelse og gennemførelse af den fjerde europæiske virksomhedsundersøgelse.
Ordregivende myndighed:
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofo...
Dato for offentliggørelse på Ted:
20/05/2017
Frist for modtagelse af bud:
Finder ikke anvendelse
Status:
Åben
Information
161016/4301.
Forberedelse og gennemførelse af den fjerde europæiske virksomhedsundersøgelse.
Genstanden for denne udbudsprocedure er forberedelse og gennemførelse af den fjerde europæiske virksomhedsundersøgelse i alle EU's medlemsstater. Dette er et fælles udbud fra Eurofound og Cedefop, der ikke blot besluttede at dele ressourcer og ekspertise i denne fase, men også i gennemførelsesfasen.
Tjenesteydelser
Udbud med forhandling
Åben
Aktiveret
Tidslinje
20/05/2017 00:00
Finder ikke anvendelse
16/06/2017 17:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Computerstøttet webinterviewundersøgelse, der understøttes af telefonkontakt og opfølgning
I forbindelse med parti 1 vil kontrahenten blive anmodet om at forvalte interview med både ledelses- og medarbejderrepræsentanten gennem et computerstøttet webinterview. Screening af respondenter bør udføres via computerstøttet telefoninterview.
Parti 2
Computerstøttet webinterviewundersøgelse, der understøttes af telefonkontakt og opfølgning
I forbindelse med parti 2 vil kontrahenten blive anmodet om at udføre alle undersøgelsens faser via computerstøttet telefoninterview.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 101-200015
Berigtigelse
27/05/2017 00:00
2017/S 097-190767
Udbudsbekendtgørelse
20/05/2017 00:00