Information om udbud

Titel:
Levering af statistiske tjenesteydelser inden for statistisk metodologi.
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG EUROSTAT
Dato for offentliggørelse på Ted:
12/08/2017
Frist for modtagelse af bud:
16/10/2017
Status:
Lukket
Information
ESTAT/B/2017/017.
Levering af statistiske tjenesteydelser inden for statistisk metodologi.
Dette udbud vedrører aktiviteter relateret til »levering af statistiske tjenesteydelser inden for statistisk metodologi«. Statistiktjenesterne inden for rammerne af dette udbud er inddelt i de følgende partier: parti 1: metodologisk støtte parti 2: metodologisk helpdesk parti 3: teknisk bistand til statistisk metodologi.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
12/08/2017 00:00
16/10/2017 16:30
24/10/2017 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Metodologisk støtte
Det overordnede mål med partiet »Metodologisk støtte« er at yde metodologisk støtte inden for alle statistiske områder fra procesprojektering til dataspredning. I de kommende 4 år vil der sandsynligvis blive lagt vægt på statistiske områder vedrørende datavalidering, dataanalyser, datavisualisering/-spredning og nye metoder til integrering af nye datakilder (f.eks.: store data eller intelligente statistikker). Kontraktens samlede omfang for parti 1 er anslået til 3 200 persondage pr. år under løbetiden, hvilket svarer til 12 800 persondage i løbet af kontraktens maksimale varighed (4 år).
Parti 2
Metodologisk helpdesk
Det overordnede mål med partiet »Metodologisk helpdesk« er at yde metodologisk støtte inden for alle statistiske områder fra procesprojektering til dataspredning. Dette parti omfatter også støtte til Eurostats kvalitetsvurdering af statistiske produktionsprocesser, evaluering af ESSnet-projektleverancer og bevidstgørelse samt vejledning om nuværende og nye statistiske metoder og værktøjer. Kontraktens samlede omfang for parti 2 er anslået til 600 persondage pr. år under løbetiden, hvilket svarer til 2 400 persondage i løbet af kontraktens maksimale varighed (4 år).
Parti 3
Teknisk bistand til statistisk metodologi
Det overordnede mål med partiet »Teknisk bistand til statistisk metodologi« er tilvejebringelse af teknisk bistand til statistisk metodologi til Europa-Kommissionen inden for alle statistiske områder. Kontraktens samlede omfang for parti 3 er anslået til maks. 850 persondage pr. år under løbetiden, hvilket svarer til 3 400 persondage i løbet af kontraktens maksimale varighed (4 år).
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 154-318464
Udbudsbekendtgørelse
12/08/2017 00:00