Information om udbud

Titel:
Multiple rammekontrakter vedrørende tilrettelæggelse af arrangementer, kommunika...
Ordregivende myndighed:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
30/05/2017
Frist for modtagelse af bud:
15/09/2017
Status:
Lukket
Information
Chafea/2017/AGRI/06
Multiple rammekontrakter vedrørende tilrettelæggelse af arrangementer, kommunikationskampagner og markedsinformation i tredjelande og i EU.
Udbuddet vedrører tilrettelæggelsen af arrangementer, kommunikationskampagner og markedsinformation i tredjelande og i EU. Hovedformålet med kontrakterne er at levere tjenester inden for levering af information og salgsfremstød vedrørende landbrugsprodukter fra EU. Gennemførelsen af disse fremstød forvaltes ved fremme af Chafeas enhed for landbrugsprodukter. Rammekontrakterne skal imidlertid være af interesse for GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter samt for andre enheder i Chafea. Derfor er det sekundære formål med denne kontrakt at levere pr- og kommunikationstjenester på områderne for den fælles landbrugspolitik, offentlig sundhed, forbrugerpolitik og fødevaresikkerhed.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Tidslinje
30/05/2017 00:00
15/09/2017 23:59
26/09/2017 10:00
Partier
Partinummer Titel Beskrivelse
Parti 1
Tilrettelæggelse af arrangementer og EU-pavilloner/stande i tredjelande
Formålet med dette parti er levering af tjenesteydelser vedrørende tilrettelæggelse af arrangementer og EU-pavilloner/stande i tredjelande. Hovedaktiviteterne, der skal gennemføres under dette parti er: forretningsdelegationer på højt plan, seminarer, workshopper og andre arrangementer, EU-pavilloner/stande på handelsmesser i tredjelande. For yderligere oplysninger jf. venligst udbudsmaterialet.
Parti 2
Tilrettelæggelse af begivenheder og pavilloner/stande i EU
Formålet med dette parti er levering af tjenesteydelser vedrørende tilrettelæggelse af arrangementer og pavilloner/stande i EU. Hovedaktiviteterne, der skal gennemføres under dette parti er: seminarer, workshopper og andre arrangementer, studiebesøg i EU-medlemsstaterne, pavilloner/stande på messer i EU. For yderligere oplysninger jf. venligst udbudsmaterialet.
Parti 3
Markedsinformation i tredjelande
Formålet med dette parti er at levere oplysninger om tredjelandes landbrugsfødevaremarkeder til EU's SMV'er og andre interessenter fra sektoren. For det meste, vil oplysningerne blive samlet i rapporter. Kontrahenterne skal fremlægge markedsrapporter (komplet eller synopsis) til Kommissionens repræsentanter eller under tilrettelagte møder/arrangementer eller via webinarer. Kontrahenterne kan blive anmodet om at præsentere vigtige oplysninger eller data som grafisk visuel repræsentation (f.eks. infografik, landefaktablade, checklister eller andet). For yderligere oplysninger jf. udbudsmaterialet.
Parti 4
Informations-, kommunikations- og marketingskampagner eller -tiltag
Under dette parti skal kontrahenten levere tjenester i forbindelse med tilrettelæggelsen af informations-, kommunikations- og markedsføringskampagner eller dele af en kampagne. For yderligere oplysninger jf. udbudsmaterialet.
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 102-203727
Udbudsbekendtgørelse
30/05/2017 00:00