Information om udbud

Titel:
Levering og installation af et Ramanspektrometer til hotceller ved JRC Karlsruhe...
Ordregivende myndighed:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Dato for offentliggørelse på Ted:
31/05/2017
Frist for modtagelse af bud:
03/07/2017
Status:
Lukket
Information
JRC/KRU/2017/G.III.8/0061/OC.
Levering og installation af et Ramanspektrometer til hotceller ved JRC Karlsruhe.
JRC Karlsruhe planlægger at indkøbe et modulopbygget Ramanspektrometer, som skal være konfigureret, så det er muligt at måle stærkt radioaktive prøver (brugt nukleart brændstof) i en hotcelle. Spektrometeret skal således både udføre standardmålinger og målinger i en hotcelle. Anvendelse af hotceller skal forvaltes ved at bringe lys via fiberoptik ind i den celle, hvori en fiberoptisk videosonde/bevægelig bordenhed er beliggende. Arbejde i en hotcelle kræver visse forholdsregler. Alle reparationer og tilpasninger skal foregå ved fjernstyrede manipulatorer. Spektrometeret skal kunne registrere Ramanspektret med en høj lateral (mindst 1 µm) og spektral opløsning (mindst 2 cm-1). Det skal ligeledes udføre kartografier med høj opløsning på ensartede prøver. Indkøbet skal omfatte levering og installering af det komplette udstyr, herunder de nødvendige ændringer til installation af en hotcelle, inklusive tilstrækkelig undervisning/demonstration til at sikre problemfri drift af udstyret.
Varer
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Pris
Tidslinje
31/05/2017 00:00
03/07/2017 23:59
06/07/2017 10:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 103-204830
Udbudsbekendtgørelse
31/05/2017 00:00