Information om udbud

Titel:
Rådgivningstjenester til transportsektoren.
Ordregivende myndighed:
European Investment Bank (EIB)
Dato for offentliggørelse på Ted:
26/05/2017
Frist for modtagelse af bud:
17/11/2017
Status:
Lukket
Information
PC-1394.
Rådgivningstjenester til transportsektoren.
EIB iværksætter et udbud (begrænset udbudsprocedure) med det formål at indgå rammeaftaler med tjenesteydere inden for transportsektoren i alle lande, hvor den er aktiv, med henblik på at yde støtte til Direktoratet for projekter ved EIB (navnlig afdelingen Mobilitet). De identificerede tjenesteydere skal anvendes med henblik på at sige deres uafhængige mening vedrørende en af følgende transportsektorer: vej-, jernbane- og bytransport, luft- og vandtransport.
Tjenesteydelser
Begrænset
Lukket
Aktiveret
Mest fordelagtig
Tidslinje
26/05/2017 00:00
03/11/2017 23:59
Finder ikke anvendelse
17/11/2017 23:59
26/06/2017 23:59
Finder ikke anvendelse
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Notice type Offentliggørelsesdato
2017/S 116-232934 Berigtigelse 20/06/2017 00:00
2017/S 100-197637 Udbudsbekendtgørelse 26/05/2017 00:00