Information om udbud

Titel:
Enkelt rammekontrakt om udførelse af konsekvensanalyser i forbindelse med gennem...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG Energy (ENER)
Dato for offentliggørelse på Ted:
19/07/2017
Frist for modtagelse af bud:
30/08/2017
Status:
Lukket
Information
ENER/C3/2016-542.
Enkelt rammekontrakt om udførelse af konsekvensanalyser i forbindelse med gennemførelsen af rammedirektivet om miljøvenligt design og energimærkning og andre beslægtede politiske instrumenter.
Formålet med rammekontrakten er at forsyne Kommissionen med højt kvalificeret og objektiv ekstern ekspertise til støtte for udarbejdelse eller gennemgang af mulige gennemførelsesforanstaltninger i henhold til rammedirektivet om miljøvenligt design, rammedirektivet for energimærkning, forordningen om mærkning af dæk og Energy Star-programmet. Tjenesteydelserne, der kræves i henhold til denne rammekontrakt, skal støtte Kommissionen i at danne sig en objektiv og neutral vurdering af de sandsynlige indvirkninger af forskellige politiske valgmuligheder.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Rammeaftale
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
19/07/2017 00:00
30/08/2017 23:59
01/09/2017 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 155-321205
Berigtigelse
16/08/2017 00:00
2017/S 136-278243
Udbudsbekendtgørelse
19/07/2017 00:00