Information om udbud

Titel:
Forskning i modellerings- og simuleringsmetoder til fælles operationer.
Ordregivende myndighed:
European Defence Agency (EDA)
Dato for offentliggørelse på Ted:
22/06/2017
Frist for modtagelse af bud:
27/09/2017
Status:
Lukket
Information
17.CAT.OP.032.
Forskning i modellerings- og simuleringsmetoder til fælles operationer.
Formålet med denne undersøgelse er at analysere og erhverve en bedre forståelse af at uddrage den voksende nytte af anvendelsen af datadyrkning (data farming) og krigsspil understøttet af kunstig intelligens i anvendelsen på forskning i koalitionens operationer. Den dynamiske interaktion mellem egne, modpartens og andre styrker som et afgørende element i C2-strukturen skal undersøges med disse metodologier. Den skal forstås og analyseres godt for at hjælpe de operationelle beslutningstagere med hurtigt at undersøge og vurdere store informationsmængder for så vidt angår komplekse situationer og med flere indbyrdes afhængigheder og et stigende antal parametre, som er svære at håndtere uden støtte fra særlige metodologier.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Offentlig kontrakt
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Mest fordelagtig
Vilkår for deltagelse
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
Tidslinje
22/06/2017 00:00
27/09/2017 16:00
28/09/2017 11:00
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2017/S 118-236096
Udbudsbekendtgørelse
22/06/2017 00:00