Information om udbud

Titel:
Invasive fremmede arter - ramme for identificering af invasive fremmede arter af...
Ordregivende myndighed:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Dato for offentliggørelse på Ted:
25/05/2013
Frist for modtagelse af bud:
08/07/2013
Status:
Lukket
Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig Fristen for download af dokumenter til dette udbud er overskredet. Download af dokumenter er ikke mulig
Information
ENV.B.2/ETU/2013/0026
Invasive fremmede arter - ramme for identificering af invasive fremmede arter af betydning for EU.
Invasive fremmede arter er arter, der er blevet transporteret væk fra deres naturlige udbredelsesområde hen over miljømæssige hindringer grundet menneskelige handlinger, og som etablerer og spreder sig i deres nye områder og forårsager negative konsekvenser for den biologiske mangfoldighed, civilsamfundet og økonomien. Invasive fremmede arter anslås at have kostet EU mindst 12 000 000 000 EUR/år de seneste 20 år, og skadesomkostningerne stiger fortsat.Til effektivt at håndtere de problemer, der er knyttet til invasive fremmede arter, vil Kommissionen foreslå et målrettet lovgivende instrument med henblik på at forebygge invasive fremmede arters indtog, at oprette et system for tidlig varsling og hurtig reaktion og at håndtere de invasive fremmede arter, der allerede er etableret og spredt, mere effektivt.For at kunne garantere harmoniseret og opprioriteret handling på EU-niveau vil det lovgivende instrument fokusere på en fælles gruppe af invasive fremmede arter af betydning for EU. Denne undersøgelse sigter mod udarbejdelsen af den nødvendige metodologiske ramme for oprettelsen af en liste over invasive fremmede arter af betydning for EU.Listen over invasive fremmede arter af betydning for EU vil skulle understøttes af videnskabelig dokumentation i form af risikovurderinger. Der er dog ingen harmoniseret standardmetodologi for risikovurdering i EU til vurdering af de risici som udgøres af invasive fremmede arter. Denne kontrakt vil ved at fremlægge en opdateret gennemgang af risikovurderinger i forbindelse med invasive fremmede arter, ved at udvikle de nødvendige minimumsstandarder til at sikre en risikovurdering, der passer til formålet, og ved kritisk at undersøge eksisterende metodologier til risikovurdering vedrørende invasive fremmede arter i lyset af disse minimumsstandarder stille med den nødvendige støtte til udviklingen af en indledende liste over invasive fremmede arter af betydning for EU.
Tjenesteydelser
Offentligt udbud
Lukket
Aktiveret
Finder ikke anvendelse
Tidslinje
25/05/2013 00:00
Finder ikke anvendelse
08/07/2013 16:00
23/07/2013 10:30
Partier Udbuddet er ikke inddelt i partier
Bekendtgørelser
Reference Meddelelsestype Offentliggørelsesdato
2013/S 100-170265
Udbudsbekendtgørelse
25/05/2013 00:00